εταίροι

εταίροι

Εδώ είναι οι συνεργάτες που θα αναπτύξουν τα αποτελέσματα του έργου TuDOrs

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PTUJ

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Ptuj (LUP) είναι ένα σύγχρονο, φιλικό προς το χρήστη κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικά αναγνωρισμένο, πολύ έμπειρο με πλούσιο συνδυασμό προγραμμάτων για διαφορετικές ομάδες στόχους. Με σχεδόν 100 χρόνια εμπειρίας τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση, το LUP είναι το κορυφαίο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή. Το LUP ιδρύθηκε από τον Δήμο Ptuj για εκπαιδευτικές υπηρεσίες, η εφαρμογή του οποίου είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Προσφέρει μεγάλο αριθμό επίσημων και μη τυπικών προγραμμάτων μάθησης τόσο στην επαγγελματική όσο και στη καθημερινή ζωή, με μεγάλη έμφαση στην ένταξη των ηλικιωμένων μέσω πολλών δραστηριοτήτων για ενεργό γήρανση.

partners Sl
partners Ro

WORK’S QUALITY SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η WORK’S QUALITY είναι μια ρουμανική εταιρεία ΜΜΕ (SRL), με 10 μόνιμους συνεργάτες και ένα χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 100 πελατών. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει επικεντρωθεί μόνιμα στη βελτίωση των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων της εταιρείας για την εκπλήρωση της αποστολής της: παροχή έξυπνων και βιώσιμων τεχνικών διαχείρισης και λύσεων κατάρτισης σχεδιάζοντας μεθόδους μάθησης και ικανότητες που υλοποιούνται τόσο ως επικεφαλής εταίρος είτε ως σύμβουλος. Η συνεχής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων, καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις στην τεχνογνωσία και τις καινοτόμες λύσεις επέτρεψαν στην ποιότητα της εργασίας να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, να αναπτυχθεί και να κερδίσει αναγνώριση, καλά οικονομικά αποτελέσματα και μια μακρύτερη λίστα πελατών και συνεργατών.

p-consulting.gr ΕΛΛΑΔΑ

Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία Πληροφορικής, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής, που βρίσκεται στην Πάτρα (Ελλάδα). Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι η παροχή: ποιοτικής πληροφορικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς όρους σε εταιρείες και επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, υπηρεσίες κατάρτισης που καλύπτουν τις ανάγκες διαφόρων ομάδων στόχων (νέοι, εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, άτομα από ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι, άνεργοι, επιχειρηματίες, κ.λπ.), υπηρεσίες πληροφορικής, με επίκεντρο την ανάπτυξη διαδικτύου και τη δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφόρμων, τη διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών έργου, κυρίως προσανατολισμένων στη βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπων, ειδικά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

partners Gr
partners Cy

CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT ΚΥΠΡΟΣ (COMCY)

Η CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT ΚΥΠΡΟΣ (COMCY) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, που δραστηριοποιείται στον συμβουλευτικό τομέα και στο τομέα διαχείρισης έργων και της κατάρτισης. Το όραμά μας είναι να προωθήσουμε τις κοινωνικές και επιχειρηματικές ικανότητες διαφόρων ομάδων στόχων (άτομα και ομάδες) μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών λύσεων και μεθόδων, που προέρχονται από τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, για ένα ελπιδοφόρο αύριο.

Associació de Programes Educatius OpenEurope

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών «OpenEurope» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, φοιτητών και ολόκληρης της κοινότητας στην εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση. Τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν την επικοινωνία, την ηγεσία και τις επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενίσχυση της ικανότητας των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του εθελοντισμού να επιλύουν ή να βελτιώνουν τα κοινωνικά προβλήματα, ειδικά εκείνα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των πολιτών, τη μετανάστευση και την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων ή των Έξυπνων Πόλεων.

partners Sp

Errotu

Η ERROTU είναι μια ΜΜΕ (μικρή και μεσαία επιχείρηση) που ασχολείται με την εξειδικευμένη αρχιτεκτονική και τη γηράσκουσα κοινωνία. Ιδρύθηκε το 2014, έχει δύο τομείς εργασίας: Συμβουλευτική και Κατάρτιση και, αφετέρου, Διαχείριση και Ανάπτυξη Έργων και Σχεδιασμός, όλα προσανατολισμένα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, μέσω του δομημένου περιβάλλοντος. Τα ιδρυτικά μέλη της ERROTU έχουν μια ευρεία εμπειρία στο τομέα της επιχειρηματικότητας και διαχείρισης ποιότητας, σε συνεργασία με τα ISO UNE 9001, ISO UNE 170001 και ISO UNE 170002. Έχουν εργαστεί σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, έχουν εμπειρία στο τομέα της εκπαίδευσης και στη διαχείριση ποιότητας και έργων και υπήρξαν ομιλητές σε διάφορα συνέδρια και φόρουμ. Συμμετείχαν και ανέπτυξαν τόσο εθνικά όσο και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και του δομημένου περιβάλλοντος. Συνεργάζονται πολύ στενά με την περιβαλλοντική περιοχή του Ιδρύματος Aubixa που εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια.

Dyslexia Association Ιρλανδία

Η Dyslexia Association of Ireland (DAI) ιδρύθηκε το 1972 και συνεργάζεται με και για άτομα που πάσχουν από δυσλεξία. Εργάζονται για την ενδυνάμωση των ατόμων και παρέχουν πληροφορίες, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης, συμμετέχοντας σε υπεράσπιση και ευαισθητοποίηση ατόμων που πάσχουν από δυσλεξία. Το όραμά της είναι μια κοινωνία που εκτιμά και ικανοποιεί τις ανάγκες των ατόμων με δυσλεξία και προωθεί το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Η DAI έχει ένα εθνικό γραφείο στο Δουβλίνο και ένα πανεπιστημιακό δίκτυο εργαστηρίων που υποστηρίζει τοπικές κοινότητες σε όλη την Ιρλανδία.

partners Ir
partners It

FORMA.Azione

Η FORMA.Azione ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1997 ως Ένωση Επαγγελματιών και Συμβούλων, ιδιαίτερα εξειδικευμένη στις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η αποστολή FORMA.Azione είναι να δημιουργήσει συγκεκριμένες ευκαιρίες για την επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη των ομάδων στόχων, να βελτιώσει την πρόσβαση στην κατάρτιση, ιδίως για ενήλικες και εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση, ηλικιωμένους και γυναίκες για την υποστήριξη της σταδιοδρομίας και της ατομικής καθοδήγησης και των συναφών μηχανισμών επικύρωσης για την ενθάρρυνση της αυτοσυνείδησης στη διαχείριση της σταδιοδρομίας και της ενεργού γήρανσης. Προωθεί επίσης την πρόσβαση και τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας με την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στην επαγγελματική κατάρτιση σε διάφορα επαγγέλματα. Είναι ένα Διαπιστευμένο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης, από το 2003 που εργάζεται με δημόσιους πόρους και εθνικούς πόρους της ΕΕ. Από το 2002 προσφέρει πιστοποίηση ISO 9001, για το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.