Η μάθηση στην Αυτό-Εκπαίδευση Κέντρο Ptuj

students with diverse needs

Χώρα Μελέτης: Σλοβενία

Τομέας Εστίασης: Υποστηρικτική Τεχνολογία, Πολύ-Αισθητηριακή
Αντίκτυπος Το έργο είχε σημαντικό αντίκτυπο σε πολλά πεδία:
  • Παρήγαγε μια νέα καινοτόμο μεθοδολογία για την διδασκαλία γλωσσών σε ενήλικες,
  • Εμπλούτισε τα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτών με διακριτή και σύγχρονη ενημέρωση,
  • διευκόλυνε την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτών, κάνοντας χρήση κοινής μεθόδου και ενίσχυσε την κινητοποίηση ων εκπαιδευόμενων ώστε να προσεγγίσουν τον στόχο τους (το να μάθουν μια ξένη γλώσσα) με μεγαλύτερη επιτυχία.

Η βέλτιστη πρακτική υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εργασίας του κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων. Το επίπεδο προσόντων ήταν Α1 και κατώτερο. Το μάθημα διήρκεσε 30 ώρες, μία ώρα κάθε εβδομάδα. Οι μαθητές προέρχονταν από το Σύλλογο SONČEK για άτομα με εγκεφαλική παράλυση στο Ptuj. Ο μέσος όρος ηλικίας των μαθητών ήταν από 20-35 ετών.

Αυτά ήταν ιδιαίτερα μαθήματα, ως μέρη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Πρότεινα μερικές θεματικές ενότητες εντός του πλαισίου του προγράμματος για τα μαθήματα. Άρα, τους δόθηκε η ευκαιρία να επιλέξουν τη θεματική ενότητα για τα ιδιαίτερα μαθήματα μόνοι τους. Αυτό επηρέασε την ατμόσφαιρα στην τάξη πολύ θετικά επειδή αποκόμισαν το αίσθημα ότι με κάποιο τρόπο συν-δημιουργούν τα μαθήματά τους.

Οι εκπαιδευόμενοι ήταν ανάπηροι έφηβοι και νεαροί/ές  ενήλικες με διαφορετικούς τύπους διαταραχών στην εκμάθηση και τη χρήση της ακρόασης, της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής και της λογικής.

Αυτό που είχαν να κάνουν ήταν μια γραπτή αξιολόγηση ταιριάζοντας ασκήσεις ή αναγνωρίζοντας εικόνες σε ένα λεξικό εικόνων. Το επίπεδο ήταν Α1 ή κατώτερο, εξαιτίας του ότι δεν μπορούν να συντάξουν προτάσεις, ακόμα και πολύ σύντομες. Μερικοί δεν μπορούσαν καν να γράψουν, λόγω της ειδικής ανικανότητας τους, και είχαν προφορική εξέταση στο ίδιο επίπεδο.

Τα φύλλα εργασίας πρέπει να διαμορφώνονται πάνω στις ανάγκες τους και συχνά να προσαρμόζονται στο επίπεδό τους. Συνεπώς τα συντάσσω μόνος/η μου ή τα μεταφορτώνω από το en.islcollective.com.

Ο κύριος στόχος της πρακτικής είναι να:

  • Βελτιστοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα για τους εκπαιδευόμενους ή για κάθε ομάδα ειδικά.
  • Ένας από τους βασικούς σκοπούς είναι να αφυπνίσει την φιλοδοξία για τη μάθηση νέου λεξιλογίου εντός της καθημερινότητας τους, ατομικά. Κατά συνέπεια, εμπλουτίζουν την δεξαμενή των λέξεων τους αυτόματα.

Θεωρήθηκε ως καλή πρακτική γιατί οι εκπαιδευόμενοι/ες συνεχίζουν να ρωτούν πότε μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα και να κάνουν το επόμενο επίπεδο, εφόσον απόλαυσαν το πρώτο πάρα πολύ, και έχουν την αίσθηση ότι έμαθαν πολλά.

  1. Ανάγνωση – σύγχυση παρόμοιων λέξεων, προβλήματα με την ανάγνωση πολύ-σύλλαβων λέξεων – κατά συνέπεια χρησιμοποιήθηκαν λεξικά με εικόνες
  2. Γραφή – δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα, συχνά ορθογραφικά λάθη, κατά συνέπεια δεν υπήρχαν πολλές γραπτές ασκήσεις, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες ασκήσεις αντιστοίχισης
  3. Δεξιότητες μελέτης – δυσκολία στο να ακολουθούν οδηγίες, δυσκολία στο να κρατούν σημειώσεις, έλλειψη οργάνωσης γραπτού υλικού, έτοιμων φυλλαδίων ή φυλλαδίων εργασίας

Η αρχή της Αυτό-Εκπαίδευσης στο Κέντρο Αυτό-εκπαίδευσης του Ptuj έχει μερικά πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά:

Μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί,

Είναι πανεύκολη στην εφαρμογή της,

Έχει γίνει αποδεκτή από άλλα μέλη του Σλοβενικού Δικτύου Οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως ευκολονόητη, πρακτική και ως ένας εύκολος τρόπος, για άτομα όλων των ηλικιών να κατανοήσουν και να μάθουν γλώσσες με ελάχιστη προσπάθεια μέσω της Πληροφορικής,

Αντιμετωπίζει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σε διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης,

Συνδυάζει την ηλεκτρονική μάθηση και τη μάθηση που βασίζεται στην Τεχνολογία της Πληροφορικής.