Η μεθοδολογία PECS [Σύστημα Επικοινωνίας Ανταλλαγής Εικόνων]/προγράμματα για ενήλικες με ΜΔ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

compendium

Χώρα Μελέτης: Ρουμανία

Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Πολύ-αισθητηριακή

Το Κέντρο Πυραμιδικής Εκμάθησης είναι ένας Εκπαιδευτικός Σύλλογος από το Βουκουρέστι και το μοναδικό πιστοποιημένο Κέντρο στη Ρουμανία που εφαρμόζει τη Μέθοδο PECS και την Πυραμιδική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση.

Το κέντρο εξυπηρετεί παιδιά και νεαρά άτομα με ΜΔ (μαθησιακές δυσκολίες) ώστε να τα βοηθήσει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, να επικοινωνούν καλύτερα, να αντιδρούν καλύτερα και να εκκινούν αλληλεπιδράσεις παρά τις διαγνώσεις και τα εμπόδια που προκαλούνται από αυτές.

Η βέλτιστη πρακτική που παρουσιάζεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ είναι η μεθοδολογία PECS (Σύστημα Επικοινωνίας Ανταλλαγής Εικόνων), η οποία επιτρέπει στα άτομα με μηδαμινές ή καθόλου επικοινωνιακές ικανότητες, να επικοινωνούν με τη χρήση εικόνων. Τα άτομα που χρησιμοποιούν την PECS διδάσκονται να προσεγγίζουν ένα άλλο άτομο και να του δίνουν μια εικόνα ενός επιθυμητού αντικειμένου στη θέση του ίδιου του αντικειμένου. Κάνοντας αυτό, το άτομο μπορεί να εκκινήσει επικοινωνία.

Πραγματοποιείται στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ, στο ημερήσιο κέντρο για οποιονδήποτε έχει ανάγκη αυτού του είδους των υπηρεσιών.

Δεν υπάρχει πιστοποίηση, οι ενήλικες με ΜΔ αναπτύσσουν ειδικές δεξιότητες και ικανότητες. Στο τέλος του προγράμματος εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμετοχής.

Πραγματοποιούνται επίσης ατομικά μαθήματα (κατ’ αίτηση), αλλά και ομαδικά. Η χρονική περίοδος εκτιμάται από τον/ην ψυχολόγο και εξαρτάται από το επίπεδο ΜΔ και από τον/ην ενήλικα που λαμβάνει και αφομοιώνει την πληροφορία, νωρίτερα ή αργότερα, σε συμφωνία με τον ρυθμό του εκμάθησης.

Για αυτή τη συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική, ο τύπος του/της εκπαιδευόμενου/ης που υποστηρίζεται είναι αυτός που λαμβάνει δια βίου μάθηση, επειδή ξεκινά από μικρές ηλικίες και συνεχίζει κατά την ενηλικίωση και δε σταματά ποτέ. Σε μια χρονική διάρκεια 2 χρόνων, οι ενήλικες και οι έφηβοι γνωρίζουν πως να εναρμονίζονται με τις καθημερινές τους δραστηριότητες, και να έχουν συνείδηση της ζωής τους.

Οι ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους και εξαρτάται αρκετά στον ρυθμό τους εκμάθησης και την ατομική τους κατηγοριοποίηση.

Αξιολογούνται μέσω παρακολούθησης επίσης κατά το τέλος του προγράμματος, για τουλάχιστον ένα έτος.

Με την βοήθεια ενός πολύ-αισθητηριακού προγράμματος, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες αναπτύσσουν τις οπτικές, ομιλητικές και λεξιλογικές τους δεξιότητες που οδηγεί σε καλύτερη μάθηση σε όλους τους τομείς.

Οι κύριες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:
 • Ανθρώπινο δυναμικό – όντας το πλέον σημαντικό στις μεθόδους που εφαρμόστηκαν,
 • Υλικές πηγές – χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα υλικά στο κέντρο ώστε να εφαρμοστούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν,
 • Οικονομικές πηγές – κοινές με το ανθρώπινο δυναμικό – όντας η κατάρτιση του πιστοποιημένου προσωπικού ώστε να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένοι μέθοδοι.
https://pyramidlearning.ro/programe/

Ο βασικός σκοπός – έφηβοι και ενήλικες να αποκτήσουν μια σειρά μαθησιακών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων, μέσω μεθόδων που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες/δεξιότητές τους στο μέγιστο δυνατό.

Κύριοι στόχοι της βέλτιστης πρακτικής:

 • Αυθόρμητη και λειτουργική επικοινωνία
 • Εξάσκηση και βελτίωση των πολύτιμων και απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Η συνδρομή των εκπαιδευόμενων στην αυτό-συνειδητότητα
 •  Η εκμάθησή τους στη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες
 • Η εκμάθησή τους στο πως να φροντίζουν τους εαυτούς τους και τους άλλους
 • Αύξηση των αισθητηριακών
 • Βελτιωμένη επικοινωνία
 • Η Απασχολησιμότητα τους σε εταιρείες
 • Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
 • Βελτίωση της αυθόρμητης και λειτουργικής επικοινωνίας
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων λεξιλογίου και ομιλίας
 • Η ενσωμάτωση των ενηλίκων με ΜΔ στην κοινωνία
 • Η εύρεση εργασίας σε εταιρείες, όπως εργοστάσια,
 • Καλό επικοινωνιακό επίπεδο

Η PECS είναι μια μέθοδος παρέμβασης που ικανοποιεί το κριτήριο της «πρακτικής που βασίζεται σε αποδείξεις», μια πρακτική που βασίζεται σε αποδείξεις όπως όλες οι άλλες μέθοδοι παρέμβασης υπό την ομπρέλα της ABA. Όλες οι μελέτες στο πεδίο που διενεργήθηκαν έως τώρα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην εκμάθηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της γλώσσας.

 1. Ανάπτυξη λειτουργικής επικοινωνίας
 2. Βελτίωση των λεξιλογικών και γλωσσικών δεξιοτήτων
 3. Σύστημα Επικοινωνίας ανταλλαγής Εικόνων
 4. Βίντεο αυτό-μοντελοποίησης εκτέλεσης συμπεριφοράς

Οι θεραπευτικές υπηρεσίες της PECS παρέχονται μόνο μέσω ενός συμπεριφορικού αναλυτή πιστοποιημένου από το συμβούλιο (BCBA). Για να γίνει κανείς BCBA, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Η απόκτηση μάστερ ή διδακτορικού στην ψυχολογία ή την συμπεριφορική ανάλυση
 • Να επιτύχει σε  κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης
 • Αναζήτηση κρατικής άδειας εξάσκησης επαγγέλματος (σε μερικά κράτη)
 • Τα θεραπευτικά προγράμματα ABA εμπλέκουν επίσης θεραπευτές, ή εγγεγραμμένους τεχνικούς συμπεριφοράς (RBTs).

Και άλλοι ειδικοί δοκίμασαν να συνδυάσουν την εκπαίδευση PECS με την Μοντελοποίηση βίντεο. Η Μοντελοποίηση βίντεο (VM) είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που χρησιμοποιεί εξοπλισμό καταγραφής και προβολής  βίντεο για να παράσχει ένα οπτικό μοντέλο των στοχευμένων συμπεριφορών ή δεξιοτήτων. Στην αυτό-μοντελοποίηση βίντεο (VSM), τα άτομα παρατηρούν τους εαυτούς τους να εκτελούν επιτυχημένα μια συμπεριφορά σε βίντεο, και έπειτα μιμούνται την στοχευμένη συμπεριφορά.