Μεθοδολογία/μαθήματα ABA για ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, στο Don Orione Care Center

compendium

Χώρα Εκπαίδευσης: Ρουμανία

Τομέας εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Πολυαισθητηριακή

Το Κέντρο Φροντίδας Don Orione από το Voluntari, Ilfov, είναι ένα κέντρο φιλοξενίας για παιδιά και ενήλικες με ένα ευρύ φάσμα σοβαρών αναπηριών και μαθησιακών δυσκολιών, εγκαταλελειμμένων παιδιών και ενηλίκων, που προέρχονται από κοινωνικά ιδρύματα που δεν μπορούν πλέον να τους υποστηρίξουν.

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Don Orione επικεντρώνεται σε εφήβους, ενήλικες από 18 ετών και άνω και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι, το Don Orione δημιούργησε ένα κέντρο φροντίδας ημέρας αφιερωμένο στη διδασκαλία και την εργασία με παιδιά και ενήλικες. Οι οικογένειες μπορούν να πάνε εκεί τα παιδιά ή τους ενήλικες, που χρειάζονται ειδική μεταχείριση και συγκεκριμένη προσέγγιση στη μάθηση.

Οι μέθοδοι ΑΒΑ χρησιμοποιούνται καθημερινά σε παιδιά, νεαρούς εφήβους και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες. Στο κέντρο φροντίδας ημέρας, όλοι όσοι έρχονται ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, νεαροί έφηβοι και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μαθήματα καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ενδιάμεσα διαλείμματα, τα οποία πραγματοποιούνται σε ειδικές τάξεις οι οποίες οργανώνονται με τρόπο ώστε να κατανοήσουν καλύτερα αυτά που διδάσκονται.

Πραγματοποιείται στο Κέντρο Φροντίδας του Don Orione, Voluntari, εντός του κέντρου φροντίδας ημέρας που είναι ανοιχτό για όλους, καθώς και στο κέντρο υγείας, για τα παιδιά και τους ενήλικες που ζουν εκεί.

Μέσω των μεθόδων ABA και της συνεχούς εκπαίδευσης από επαγγελματίες, οι ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες αποκτούν μια δεξιότητα που μπορεί να τους βοηθήσει να εργαστούν και να έχουν εργασία.

Υπάρχουν επίσης ατομικά μαθήματα (κατόπιν αιτήματος), αλλά και ομαδικό μάθημα για ελάχιστη περίοδο 1 εβδομάδας έως και 2 ετών, για τα άτομα που έρχονται ανεξάρτητα. Εξαρτάται πολύ από το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.

Στην βέλτιστη αυτή πρακτική, ο τύπος του εκπαιδευόμενου που υποστηρίζει είναι ο δια βίου μάθησης, γιατί ξεκινά από την μικρή ηλικία έως την ενήλικη ζωή χωρίς να σταματά. Σε μια περίοδο 2 ετών, θεωρείται ότι οι ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες θα μπορούν να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους τους για την απόκτηση της δεξιότητας που στοχεύουν.

Οι ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες αξιολογούνται μέσω του τμήματος επιτήρησης στο τέλος του προγράμματος, για περίοδο τουλάχιστον 1 έτους.

Με τη βοήθεια ενός πολυαισθητηριακού μαθήματος, μεθόδων και πρακτικών, τα παιδιά και οι έφηβοι ενήλικες αναπτύσσουν τις οπτικές, προφορικές και γλωσσικές τους δεξιότητες με αποτέλεσμα να μαθαίνουν καλύτερα μελλοντικά σε όλους τους τομείς.

Οι κύριες πηγές που χρησιμοποιούνται είναι:
 • Ανθρώπινο δυναμικό – είναι το πιο σημαντικό στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται.
 • Υλικοί πόροι – χρήση όλων των υλικών του κέντρου για την εφαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Οικονομικοί πόροι – που είναι κοινοί με το Ανθρώπινο δυναμικό – είναι η εκπαίδευση του ειδικευμένου προσωπικού για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων.
 • Οι νεότερες μέθοδοι και βέλτιστες πρακτικές
  http://www.asociatiadonorione.ro/gradinita-don-orione

Ο κύριος σκοπός – οι έφηβοι ενήλικες να αποκτήσουν μια σειρά από δεξιότητες μάθησης και συμπεριφοράς μέσω μεθόδων που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες/δεξιότητές τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Κύριοι στόχοι της βέλτιστης πρακτικής:

 • Άσκηση και ενδυνάμωση των πολύτιμων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία
 • Βοήθεια στους μαθητές να δουλέψουν την αυτογνωσία τους
 • Η μάθηση για συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες
 • Η μάθηση στο πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους
 • Αύξηση στο αισθητηριακό κομμάτι
 • Μια πιο βελτιωμένη επικοινωνία
 • Απασχόληση σε εταιρείες
 • Εκμάθηση ξένης γλώσσας

Θεωρήσαμε τη μέθοδο ABA / Πολυαισθητηριακές τάξεις / μαθήματα για ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, στο Don Orione Care Center ως Καλή Πρακτική, επειδή μπορούμε να έχουμε αποδείξεις αποτελεσμάτων και πραγματικές αποδείξεις της διαδικασίας, όπως:

 • Ένταξη ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στην κοινωνία.
 • Ανατροφοδότηση από μαθητές και εργοδότες.
 • Απασχόληση σε εταιρείες, όπως εργοστάσια, αλλά και πρεσβείες.

 • Εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας για διεύρυνση των δεξιοτήτων τους.

 • Διακριτή Δοκιμαστική Εκπαίδευση (DTT) – Διακριτές δοκιμές LOVAAS Methods
 • Σύστημα επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων
 • Μέθοδος TEACCH
 • Εκπαίδευση Pivotal Response (PRT)
 • Συμπτωματική Διδασκαλία
 • Ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς
 • Λεκτική Ανάλυση Συμπεριφοράς

Όλες αυτές οι αρχές λειτουργούν δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον που δίνει κίνητρο για ανακάλυψη και μάθηση, με πολυαισθητηριακές τάξεις, με χρήση εικόνων ειδικών για παιδιά και ενήλικες.

Εστιάσαμε στη διδασκαλία σε ενήλικες με ασθένειες του φάσματος του αυτισμού, αλλά η διαδικασία και οι πρακτικές της μεθοδολογίας ABA μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα. Ένα τέτοιο συγκεκριμένο μάθημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επιτυχημένο εργαλείο διδασκαλίας σε ενήλικες με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ), δυσλεξία, διαταραχή ομιλίας και άλλες μορφές λειτουργικών παραλλαγών.

Ο ενήλικας με μαθησιακές δυσκολίες θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και τις πιο σημαντικές δεξιότητες – για να έχει μια ζωή με επίγνωση των φυσιολογικών πραγμάτων όπως κάνει ένας κανονικός άνθρωπος.

Οι υπηρεσίες θεραπείας ABA παρέχονται μόνο από πιστοποιημένο αναλυτή συμπεριφοράς (BCBA).

Τα προγράμματα θεραπείας ABA περιλαμβάνουν επίσης θεραπευτές ή εγγεγραμμένους τεχνικούς συμπεριφοράς (RBTs). Αυτοί οι θεραπευτές εκπαιδεύονται και επιβλέπονται από την BCBA. Εργάζονται απευθείας με παιδιά και ενήλικες με αυτισμό για να εξασκήσουν δεξιότητες και να εργαστούν προς τους ατομικούς στόχους που έχει θέσει η BCBA.

Μπορεί να ακούσετε να αναφέρονται με μερικά διαφορετικά ονόματα: συμπεριφορικοί θεραπευτές, γραμμικοί θεραπευτές, τεχνικοί συμπεριφοράς κ.λπ.