Ναι, Μπορώ

students with diverse needs

Χώρα Μελέτης: Ιταλία

Τομέας Εστίασης: Πολύ-αισθητηριακός/ή

Η μεθοδολογία χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που αφορά στη συγκινησιακή σφαίρα, για την υπέρβαση των αναγνωστικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι/ες με ΕΜΔ (ακόμα και στην ενηλικίωση), όταν μαθαίνουν μια γλώσσα μέσω ανάγνωσης και γραφής. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση δουλεύει μέσω του κιναισθητικού διαύλου του θεάτρου και του οπτικοακουστικού διαύλου του κινηματογράφου, για να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να ξεπεράσουν το κενό, μειώνοντας σταδιακά το συγκινησιακό φίλτρο που μπορεί αρχικά να εμποδίζει τη χρήση της ανάγνωσης και της γραφής.

Η πρακτική υλοποιείται στον Cpia 2 Alba Mondovì, έναν δημόσιο τοπικό πάροχο εκπαίδευσης ενηλίκων, εντός του 1ου επιπέδου / 1ου κύκλου περιόδου μελέτης. Οι μαθητές/ριες που έχουν φτάσει στο 16ο έτος, και που απέκτησαν απολυτήριο Γυμνασίου, έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μετά από μια αρχική φάση υποδοχής, οι συμμετέχοντες/ουσες κάνουν μια εξέταση, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτές να ταυτοποιήσουν όχι μόνο τις δεξιότητές τους, τις ικανότητές τους και τις γνώσεις τους, αλλά παράλληλα τα δυνατά σημεία τους, έτσι ώστε να σταθμίσουν την μαθησιακή οδό.

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχικών εξετάσεων, και μέσω μιας αρχικής πειραματικής φάσης, ετοιμάζονται μοναδικά μαθήματα, τα οποία ετοιμάζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του χρήστη.

Ενήλικες μαθητές/ριες με ΕΜΔ, οι οποίοι βιώσαν εγκατάλειψη σχολείου και πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου.

Όχι, αλλά η πρακτική αυτό-αξιολογείται. Η αξιολόγηση διενεργείται μέσω δύο τροπικοτήτων: αμβλυμένη παρατήρηση από τον/την καθηγητή/ρια, ανταλλαγή μεταξύ καθηγητή/ριας και μαθητή/ριας ούτως ώστε να ευνοηθεί η αυτό-αξιολόγηση.

  • Να επιτρέπεται στους/τις εκπαιδευόμενους/ες με ΕΜΔ που αντιμετώπισαν αποτυχία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, να ανακαλύψουν νέους τρόπους και διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας.
  • Να επιτρέπεται στους/τις εκπαιδευόμενους/ες με ΕΜΔ να αποκτούν ένα λεξιλόγιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, να αλληλοεπιδρούν σε πραγματικές περιστάσεις και στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου, που είναι τόσο σχετικό με τους καιρούς του COVID-19,
  • Να αυξήσει την αυτό-εκτίμηση των εκπαιδευόμενων με ΕΜΔ.

Η διαδρομή αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μια «πρακτική» υπό το φως των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν, από τη διπλή αξιολόγηση που διενεργήθηκε, μέσω της ποιοτικής παρατήρησης από τον/την καθηγητή/ρια, και της αυτό-αξιολόγησης από τον/την εκπαιδευόμενο/η, μαζί με το ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον που προάγει η πρακτική.

Κιναισθητική/ Τέχνη / Χειρονομία / Αποτελεσματική προσέγγιση για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας.

Υπάρχουν πάντα εναλλακτικά μονοπάτια για τη βελτίωση της μάθησης, για κάθε γνωστικό αντικείμενο και κάθε τύπο εκπαιδευόμενου.