Παιχνίδια μάθησης για Δυσλεκτικούς νεαρούς/ές ενήλικες

compendium

Χώρα Μελέτης: Λετονία

Τομέας Εστίασης: Υποστηρικτική Τεχνολογία, μάθηση βασισμένη στα παιχνίδια

Ο κύριος σκοπός του έργου DYS2GO είναι η παροχή μιας ποικιλίας παιχνιδιών για κινητά υψηλής κινητοποίησης και διέγερσης, για ένα πεδίο δεξιοτήτων προσεκτικά επιλεγμένο, γνωστό ότι θεωρείται σημαντικό για τους/τις νεαρούς/ές δυσλεκτικούς/ές ενήλικες, σχετιζόμενο επίσης με την εκμάθηση γλωσσών.

Ένα δυσλεκτικό άτομο χρειάζεται να εκπαιδεύει τις ικανότητες αντίληψης του/της σε τακτική βάση, ειδάλλως στους οριζόντιους εκπαιδευτικούς τρόπους εξέτασης, για παράδειγμα στην ΕΕΚ, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην δια βίου μάθηση ενηλίκων, πιθανόν να αποτύχει. Τέτοιου είδους κατάρτιση είναι προαπαιτούμενο για την φωνολογική και ορθογραφική επεξεργασία. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση απαιτεί προσβασιμότητα σε εξατομικευμένους εκπαιδευτικούς πόρους (για παράδειγμα, ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία που απαντούν σε γενικές ή εξιδεικευμένες ανάγκες μάθησης), ώστε να μαθαίνει κάποιος/α με ποικίλους τρόπους, οι οποίοι θεραπεύουν τις ανεπάρκειες. Οι διαδραστικές ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν τα δυσλεκτικά άτομα να εκπαιδεύσουν συγκεκριμένες δεξιότητες.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια DYS2GO μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νεαρούς/ές δυσλεκτικούς ενήλικες ως εργαλεία αυτό-εκπαίδευσης ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος δομημένων δραστηριοτήτων μιας τάξης ή μιας ομάδας.

Τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα για κινητά (Android, Apple IOS) καθώς και για Windows desktop (σχεδιασμένα επίσης για Windows τάμπλετ).

Η πρακτική αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή στην αυτό-εκπαίδευση ως μέθοδος κατάρτισης/εργαλείο με βάση τα παιχνίδια.
– νεαροί/ες ενήλικες 16 ετών + – εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΑ που εργάζονται με νεαρούς/ές ενήλικες με δυσλεξία – δάσκαλοι στα σχολεία (συμπερίληψη)

Όχι, δεν αποτελεί, αλλά παρέχει ένα σύστημα βαθμολόγησης:

Κάθε φορά που ένας παίκτης παίζει ΚΑΙ ολοκληρώνει ένα παιχνίδι ή μια (φόρμα) συμπλήρωσης, ο χρήστης λαμβάνει κάποιους πόντους:

10 πόντους για το επίπεδο 1

20 πόντους για το επίπεδο 2

30 πόντους για το επίπεδο 3

Η παροχή σε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 16+, της δυνατότητας να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προκαλούνται από την δυσλεξία, και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους σε όλους τους τομείς της ζωής.

Η συνδρομή σε εκπαιδευτές και δασκάλους/ες που απασχολούνται σε μόνιμη βάση με μαθητές/ριες που παρουσιάζουν δυσλεξία, καθώς και σε δασκάλους/ες με λιγότερη εμπειρία με δυσλεκτικούς μαθητές, που αναζητούν επιπλέον πόρους για την δουλειά τους, με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης σε συμβατικά σχολεία.

Τα προηγούμενα έργα, στα οποία το DYS2GO βασίζεται, GRUNDTVIG EDYSGATE (2008) και  DYS 2.0 (2011) παρείχαν εκπαιδευτικά παιχνίδια για νεαρούς/ές με δυσλεξία στην πλατφόρμα των Windows. Αυτά τα εκπαιδευτικά παιχνίδια κέρδισαν Το Βραβείο Πολυμέσα Αυστρίας 2009 / κατηγορία κοινωνικής προσφοράς, και το Βραβείο Παγκόσμιας Συνόδου 2009/ κατηγορίας ψηφιακής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωσης.

  • Μάθηση που βασίζεται στα παιχνίδια
  • Συμπεριληπτική εκπαίδευση
  • Αυτό-εκπαίδευση
  • Οπτική διάκριση
  • Οπτική μνήμη
  • Οπτική Ακολουθία
  • Ακουστική διάκριση
  • Ακουστική μνήμη
  • Ακουστική ακολουθία
  • Χωρική θέση
Είναι σημαντική η εστίαση σε σχετικές με την μάθηση δεξιότητες και η κινητοποίηση των ενηλίκων κάνοντας τη μάθηση συναρπαστική
Δεν υπάρχουν