παραδοτέα

Καθ ‘όλη την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν τρία παραδοτέα. Μια ψηφιακή συλλογή, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης με στόχο την υποστήριξη, την αναβάθμιση, τον επαναπροσδιορισμό και την ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.

Ψηφιακή Συλλογή

outputs 1

Με περισσότερες από

καλές πρακτικές που προσφέρονται
0

Διαδικτυακή Εκπαίδευση

outputs 2

δοκιμή εκπαιδευτικού υλικού από περισσότερους

καθηγητές ξένων γλωσσών
0

Αυτό-Αξιολόγηση

outputs 3

Χρησιμοποιείται από περισσότερους από

καθηγητές ξένων γλωσσών
0

Ψηφιακή Συλλογή

Υφιστάμενων καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (ΞΓ) σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ).

Μια πολύγλωσση ψηφιακή συλλογή θα αναπτυχθεί από τους εταίρους του έργου.
Η Συνοπτική έκθεση θα περιέχει καλές πρακτικές και εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Οι εταίροι θα επιλέξουν καλές πρακτικές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών και οι πάροχοι κατάρτισης θα ενθαρρυνθούν να περιηγηθούν στη συλλογή και να βρουν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δωρεάν, πλήρως ανταποκρινόμενη και φιλική προς τον χρήστη

Θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Το Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο, φιλικό προς το χρήστη και πολύγλωσσο.

Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης

για καθηγητές / εκπαιδευτές ξένων γλωσσών (ΞΓ), δωρεάν, πλήρως ανταποκρινόμενο και φιλικό προς τον χρήστη.

Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης θα επιτρέψει στους καθηγητές ξένων γλωσσών να αυτό-αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους ως προς τη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Το Εργαλείο θα είναι πλήρως προσβάσιμο μέσω οποιασδήποτε ψηφιακής συσκευής.