Πολύ-αισθητηριακή τάξη σε προσχολικό δημοτικό σχολείο

compendium

Χώρα Μελέτης: Ισπανία

Τομέας Εστίασης: Δυσλεξία

Δημιουργήθηκε μια πολύ-αισθητηριακή τάξη σε ένα από τα προσχολικά δημοτικά σχολεία της Βαλένθια. Η μάθηση μιας ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι απολαυστική και διασκεδαστική για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, να βασίζεται σε παιχνίδια, τραγούδια, παζλ, παραμύθια και πολλές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επίσης, μια πολύ-αισθητηριακή προσέγγιση στην εκπαίδευση προτείνεται από πολλούς ειδικούς. Επιπρόσθετα στην όραση και την ακοή, επιτρέπει τη χρήση της αφής, της κίνησης και του χρώματος ως καναλιών εκμάθησης. Όλες αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν σε μια πολύ-αισθητηριακή τάξη. Η οπτική διέγερση επιτυγχάνεται μέσω λαμπτήρων οπτικών ινών, φώτων led, διαφορετικών προβολών στους τοίχους, την οροφή και το πάτωμα. Εκατοντάδες διαφορετικές υφές χρησιμοποιούνται σε αυτή την τάξη για τον πειραματισμό με την αφή. Επίσης η μουσική είναι πάντα παρούσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Πραγματοποιείται στο Προσχολικό Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ανήκει σε ένα μεγαλύτερο δίγλωσσο εκπαιδευτικό συγκρότημα στη Βαλένθια (Complejo Educativo Mas Camarena). Παιδιά ηλικίας από 4 μηνών έως 5 ετών χρησιμοποιούν αυτή την τάξη.

Καθώς αυτή η καλή πρακτική είναι μία τάξη, όχι ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους μαθητές ενός βρεφονηπιακού σταθμού, μια προσχολικής μονάδας και ενός δημοτικού σχολείου.

Μαθητές/ριες προσχολικού δημοτικού σχολείου.

Το mas Camarena είναι εκπαιδευτικό κέντρο ορόσημο, το πρώτο κέντρο που ξεπέρασε τη μέση βαθμολογία 8 και την καλύτερη βαθμολογία επιλεξιμότητας στην Κοινότητα της Βαλένθια για 6η συνεχόμενη χρονιά.

Ο κύριος σκοπός – τα παιδιά να αποκτήσουν μια σειρά μαθησιακών δεξιοτήτων μέσω της ανακάλυψης, εμπλέκοντας τις τέσσερις αισθήσεις τους, και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο μέγιστο δυνατό.

Όσο τα αισθητηριακά υλικά με κάποιο τρόπο, σχετίζονται με τα αντικείμενα διδασκαλίας, μπορούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/ριες να μάθουν σημαντικές έννοιες. Πολλοί/ές μαθητές/ριες βασίζονται σε κάποιες αισθήσεις περισσότερο απ’ όσο σε άλλες, άρα η ποικιλία στην πολύ-αισθητηριακή προσέγγιση θα ωφελήσει όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Είναι ένα δίγλωσσο σχολείο, κατά συνέπεια η εκμάθησης των Αγγλικών είναι βασική από τα πρώτα σχολικά χρόνια για να προσχωρήσεις κάποιος /α στην εκπαίδευση.

Η όραση του παιδιού μπορεί να επηρεαστεί από δυσκολίες  στην επεξεργασία εντοπισμού ή την οπτική επεξεργασία. Μερικές φορές μπορεί να είναι αδύναμη η ακουστική επεξεργασία ενός παιδιού. Η λύση για αυτές τις δυσκολίες είναι η εμπλοκή της χρήσης περισσότερων αισθήσεων των παιδιών, ειδικότερα τη χρήση της αφής (απτική) και της κίνησης (κινητική). Αυτό θα βοηθήσει τον εγκέφαλο του παιδιού να αναπτύξει απτικές και κινητικές αναμνήσεις, από τις οποίες θα κρατηθεί, καθώς και ακουστικές και οπτικές αναμνήσεις.

  1. Δημιουργήστε ένα απολαυστικό περιβάλλον που κινητοποιεί την ανακάλυψη και τη μάθηση.
  2. Εμπλέξετε όλες τις αισθήσεις στη μαθησιακή διαδικασία (ειδικότερα την απτική και την κινητική για εκείνους/ες που παρουσιάζουν δυσκολίες με την οπτική και την ακουστική).
  3. Χρήση  των νέων τεχνολογιών
  4. Χρήση τραγουδιών, μουσικής και βίντεο.

Εστιάσαμε στη διδασκαλία Αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία (όπως προτάθηκε και από τους ειδικούς, και άλλες αισθήσεις πρέπει να εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία). Παρόλα αυτά, μια τέτοιου είδους πολυαισθητηριακή τάξη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιτυχημένο διδακτικό εργαλείο σε παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADD και ADHD). Εξάλλου, μπορεί να προσφέρει μεγάλη βοήθεια για περαιτέρω εκπαιδευτική διαδικασία – για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου (άνω των 5 ετών).