Συνεργασία & Μικτές αίθουσες διδασκαλίας

EFL teacher

Χώρα Μελέτης: Φινλανδία

Τομέας εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή

Στη Φινλανδία, όλοι πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρακολουθούν μαθήματα ξένων γλωσσών, στην ίδια τάξη με όλους τους άλλους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει εξάσκηση στη γραμματική, τη γραφή και τις δεξιότητες ανάγνωσης. Αυτό προϋποθέτει για αρχή, ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ καθηγητών και ειδικών, όπως ψυχολόγων, εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτών. Οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων το πρόβλημα του παιδιού για να μπορέσουν να το βοηθήσουν. Αν χρειαστεί, όμως, οι Φινλανδοί χρησιμοποιούν την παράλληλη στήριξη.

Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται σε σχολεία, πανεπιστήμια και ιδιαίτερα μαθήματα. Όταν οι δάσκαλοι και οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι μαθητές χρειάζονται ένα διαφορετικό μοντέλο διδασκαλίας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε μέθοδο στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας και να βοηθήσουν αυτούς τους μαθητές.

Αυτή η πρακτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ατομικό μάθημα και ως ολόκληρη ενότητα. Ο δάσκαλος καταρτίζει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες των μαθητών και στη συνέχεια αποφασίζει ποιο ακριβώς πρόγραμμα θα ακολουθήσουν.
Αυτό το είδος πρακτικής μπορεί να φιλοξενήσει μαθητές όλων των ηλικιών, ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία και φθάνοντας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή/και τη δια βίου μάθηση.
  • Καλύτερη προσέγγιση των μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες
  • Καλύτερα αποτελέσματα στην μάθηση
  • Ισότητα στη συμπερίληψη
  • Ισότητα στις ευκαιρίες μάθησης
  • Κάθε μαθητής είναι μοναδικός
  • Η μάθηση είναι για όλους