Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών ως Δεύτερη Γλώσσα (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κύπρο)

Χώρα Μελέτης: Κύπρος Περιοχή εστίασης: Παρέμβαση στη μητρική γλώσσα και δυσλεξία Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα…

Ανάγκες κατάρτισης καθηγητών Αγγλικής γλώσσας και ετοιμότητα για τη συμπερίληψη δυσλεκτικών μαθητών: Η περίπτωση της Ελλάδας, της Κύπρου και της Πολωνίας

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Πολωνία και κυρίως η Κύπρος Τομέας Εστίασης: Ξένες γλώσσες & Δυσλεξία Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Αυτή η μελέτη εξετάζει την επίδραση…