Η μάθηση στην Αυτό-Εκπαίδευση Κέντρο Ptuj

Χώρα Μελέτης: Σλοβενία Τομέας Εστίασης: Υποστηρικτική Τεχνολογία, Πολύ-Αισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Αντίκτυπος Το έργο είχε σημαντικό αντίκτυπο σε πολλά πεδία: Παρήγαγε μια νέα…

Βοήθεια στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας για μαθητές Λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες

Χώρα Εκπαίδευσης: Σλοβενία Τομέας εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Βοηθητική Τεχνολογία, Πολυαισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Όταν μπαίνουν στο γυμνάσιο, οι μαθητές αντιμετωπίζουν νέες απαιτήσεις…

Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στο Δημοτικό Σχολείο, της dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Χώρα Μελέτης: Σλοβενία  Τομέας εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Βοηθητική Τεχνολογία, Πολυαισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Η σημασία της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για μαθητές…