Μαθησιακές δυσκολίες ενηλίκων και εκμάθηση Ξένης Γλώσσας: Ευρωπαϊκές κοινές εμπειρίες για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτόμου προσέγγισης IRENE.

Χώρες μελέτης: Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Η παρούσα εργασία θα εστιάσει κυρίως στο Ολλανδικό πλαίσιο. Τομέας Εστίασης: Αυτή η Συγκριτική Δευτερογενής Έρευνα…

Breakout Edu

Χώρα Μελέτης: Ισπανία Τομέας εστίασης: παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Η δασκάλα του δημοτικού σχολείου επεξεργάστηκε μια δραστηριότητα, την οποία ονομάζει…