Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Συναντήσεις 11 Οκτωβρίου - 8 Νοεμβρίου 2022

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση 8.11.2022 - 13:45 - 14:45

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση 1.11.2022 - 13:45 - 14:45

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση 25.10.2022 - 13:45 - 14:45

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση 18.10.2022 - 13:45 - 14:45

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση 11.10.2022 - 14:00 - 15:00