Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο
Γενικές συμβουλές  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προβληματίζονται και να συζητούν σε μικρές ομάδες σχετικά με τις ικανότητές τους στη διδασκαλία γλωσσών σε ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να βελτιωθούν και να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τις περαιτέρω ανάγκες τους για επαγγελματική ανάπτυξη.

Σε ένα ενδιάμεσο στάδιο και στο τέλος της διδακτικής διαδρομής, θα μπορούσε να ζητηθεί από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να παράσχουν συγκεκριμένη προφορική ανατροφοδότηση, μεταξύ άλλων και με τη μορφή emoji (χαμογελαστό, αντίχειρας πάνω/κάτω, κ.λπ.), ώστε να προγραμματιστούν και να εφαρμοστούν ενδεχόμενες κατάλληλες διορθώσεις.