Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο
 • Η ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ακολουθεί ένα πρόγραμμα σπουδών και είναι σκόπιμη, με την έννοια ότι η μάθηση είναι ο στόχος όλων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο μαθητής. Αυτή η μάθηση μετριέται μέσω εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης. Οι ενήλικοι μετανάστες συμμετέχουν στην τυπική μάθηση όταν παρακολουθούν ένα μάθημα στη γλώσσα της κοινότητας υποδοχής τους.
 • Η ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ λαμβάνει χώρα εκτός των τυπικών περιβαλλόντων μάθησης, αλλά εντός ενός οργανωμένου πλαισίου. Δεν χρειάζεται να ακολουθεί ένα πρόγραμμα σπουδών, ούτε να διέπεται από διαπίστευση ή αξιολόγηση. Η μη τυπική μάθηση λαμβάνει χώρα συνήθως σε περιβάλλοντα όπως ομάδες ανάγνωσης, κοινωνίες συζήτησης, μαθήματα συζήτησης κ.λπ. Οι ενήλικες μετανάστες συμμετέχουν σε μη τυπική εκμάθηση γλωσσών όταν συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες που συνδυάζουν την εκμάθηση και τη χρήση της γλώσσας τους με την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή γνώσεων.
 • Η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ λαμβάνει χώρα εκτός σχολείου. Η άτυπη μάθηση είναι ακούσια και αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής. Η άτυπη μάθηση είναι επίσης συγκυριακή.

Αυτοί οι ορισμοί μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σημασία της επιτυχούς εκμάθησης γλωσσών. Όταν οι άνθρωποι μιλούν την πρώτη τους γλώσσα, δεν το κάνουν επειδή τους τη διδάσκουν. Η μάθησή τους είναι τυχαίο αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στην οικογενειακή ζωή, και οι γλωσσικές δεξιότητες που αναπτύσσουν και οι έννοιες που κατακτούν αντανακλούν τις κοινωνικές πρακτικές του άμεσου περιβάλλοντός τους. Ομοίως, οι ενήλικες λέγεται ότι αποκτούν μια δεύτερη γλώσσα “φυσικά” όταν το κάνουν ζώντας με ομιλητές της γλώσσας και αλληλεπιδρώντας μαζί τους σε καθημερινή βάση. Το νέο επικοινωνιακό τους ρεπερτόριο δεν διαμορφώνεται με μια συνειδητή μέθοδο εκμάθησης, αλλά από τις προσπάθειές τους να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές και υλικές τους ανάγκες.

Όταν οι ενήλικοι μετανάστες συμμετέχουν σε ένα μάθημα στη γλώσσα της κοινότητας υποδοχής τους, ο στόχος τους είναι να αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας. Η σκόπιμη μάθηση συχνά συνοδεύεται από τυχαία μάθηση- και τα αποτελέσματα της τυχαίας μάθησης σε τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια ενισχύονται από την άτυπη και μη τυπική μάθηση στον έξω κόσμο. Η επάρκεια των ενηλίκων μεταναστών στη γλώσσα της κοινότητας υποδοχής ενισχύεται όταν έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν ανεπίσημα με άλλους ομιλητές της γλώσσας.

Για να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι στα γλωσσικά μαθήματα έχουν ευκαιρίες να χρησιμοποιούν τη γλώσσα εκτός της τάξης και να επωφελούνται από την άτυπη μάθηση, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να οργανώνουν πολιτιστικές επισκέψεις και κοινωνικές δραστηριότητες.

Αντί να οργανώνονται επίσημα γλωσσικά μαθήματα, για παράδειγμα, σε βραχυπρόθεσμη βάση, είναι πολύ πιο λογικό, και σίγουρα πιο προσιτό, να συμμετέχουν εθελοντές στη διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων που προωθούν τη μη τυπική και ανεπίσημη εκμάθηση γλωσσών. Εάν σχεδιαστούν σωστά και υλοποιηθούν αποτελεσματικά, οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να παρέχουν στους μετανάστες μαθητές μια σταθερή βάση για τη συμμετοχή τους σε επίσημα γλωσσικά μαθήματα σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν αυτό κριθεί επιθυμητό ή αναγκαίο.

Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας περιλαμβάνουν:

 • Μια ποικιλία πληροφοριακών και διδακτικών μέσων όπου μπορούμε να ομαδοποιήσουμε προφορικές και γραπτές δραστηριότητες, εικονογραφήσεις και διηγήσεις μέσω κινούμενων εικόνων.
 • Συμβουλευτικές διευκολύνσεις όπως διαδραστικά λεξικά, κείμενα επικοινωνίας και άλλα.
 • Ποικιλία τεχνικών και μεθόδων όπως κενά πληροφοριών, μεταφορά πληροφοριών, γρίφοι, πολλαπλές επιλογές, σταυρόλεξα κ.λπ.
 • Συμβατότητα και συμπληρωματικότητα με τη συμβατική διδασκαλία στην τάξη με δάσκαλο.
 • Ελευθερία χρονοδιαγράμματος.
 • Προσωπική επιλογή του επιπέδου όπου ο μαθητής καθορίζει την πρόοδό του.

Οι παρακάτω ιστότοποι είναι δωρεάν και μπορούν να φανούν χρήσιμοι στην τάξη για τη διδασκαλία μιας άλλης γλώσσας.

Genially Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο συγγραφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και την κοινή χρήση δημιουργιών και παρουσιάσεων πολυμέσων. Προσφέρει κενές σελίδες ή προσχεδιασμένες διατάξεις, όπως βίντεο, infographics, κουίζ και άλλα.

https://genial.ly

Canva Είναι μια πλατφόρμα γραφικών που σας επιτρέπει να σχεδιάζετε προσκλήσεις, επαγγελματικές κάρτες, φυλλάδια, σχέδια μαθημάτων, φόντα και πολλά άλλα χρησιμοποιώντας επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα

https://www.canva.com

Prezi Είναι ένας δικτυακός τόπος που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας μια διάταξη που μοιάζει με χάρτη. Μπορούν να μεγεθύνουν και να σμικρύνουν διάφορα στοιχεία και να παρουσιάσουν τις σχέσεις μεταξύ τους.

https://prezi.com

Mind map Πρόκειται για έναν ιστότοπο για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για την εκμάθηση ξένων γλωσσών για να εξηγήσουν, για παράδειγμα, τον σχηματισμό λέξεων ή προτάσεων. Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δωρεάν χάρτες χρησιμοποιώντας άλλα πρότυπα ή από μια κενή σελίδα.

https://www.mindmup.com

HelloTalk Είναι μια εφαρμογή για κινητά που επιτρέπει την ανταλλαγή γλωσσών. Είναι δωρεάν και εύκολη στη χρήση. Με αυτήν μπορείτε να επικοινωνείτε και να εξασκείστε σε οποιοδήποτε είδος γλώσσας θέλετε να μάθετε. Η εφαρμογή προσφέρει ένα σύστημα με το οποίο μπορείτε να μεταφράζετε, να μαθαίνετε γραμματική και προφορά. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις και να στέλνετε φωνητικά ή γραπτά μηνύματα, καθώς και να ανταλλάσσετε φωτογραφίες.

https://www.hellotalk.com

Duolingo Το Duolingo είναι μια άλλη εφαρμογή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο στον υπολογιστή σας όσο και στη συσκευή σας Android ή iOS. Περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία γλωσσών. Περιέχει διάφορες ασκήσεις που θα σας διδάξουν την προφορά και την ορθογραφία των λέξεων. Το καλύτερο από όλα είναι ότι μαθαίνετε με εικόνες και παιχνίδια.

https://www.duolingo.com/learn

Kahoot Πρόκειται για μια πλατφόρμα μάθησης βασισμένη σε παιχνίδια που χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική τεχνολογία. Τα μαθησιακά παιχνίδια του δημιουργούνται από τον χρήστη και είναι κουίζ πολλαπλής επιλογής ή σωστό/λάθος, και άλλα.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανεξέταση των γνώσεων των μαθητών, για διαμορφωτική αξιολόγηση ή ως διάλειμμα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες της τάξης. Το Kahoot περιλαμβάνει επίσης κουίζ.

https://kahoot.com

Quizizz Είναι ένα δωρεάν εργαλείο που λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εκατοντάδες έτοιμα κουίζ μάθησης ή να δημιουργήσετε τα δικά σας.

https://quizizz.com

Quizlet Πρόκειται για έναν δωρεάν ιστότοπο που παρέχει εργαλεία μάθησης για τους μαθητές, όπως κάρτες περιεχομένου, τρόπους μελέτης και παιχνίδια. Ξεκινάτε δημιουργώντας τα δικά σας σύνολα μελέτης με όρους και ορισμούς. Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε από άλλη πηγή ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου ορισμού του Quizlet για να επιταχύνετε τη διαδικασία δημιουργίας.

https://quizlet.com/es

Google Form Είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό λογισμικό που σας επιτρέπει να δημιουργείτε έρευνες και ερωτηματολόγια. Αποτελεί μέρος της σουίτας διαδικτυακών εφαρμογών της Google, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα Google Docs, Google Sheets και Google Slides.

Ορισμένες από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς περιλαμβάνουν:

 • Έλλειψη εμπειρίας
 • Έλλειψη ικανότητας δημιουργίας δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνουν όλους τους μαθητές.
 • Δεν έχουν επαρκείς πόρους ή υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς.
 • Δυσκολία να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι μαθητές σχετικά με την έννοια της ένταξης και της διαφορετικότητας.
 • Έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση ατομικών αναγκών.

Ξεπερνώντας τα εμπόδια:

 1. Εκπαίδευση

Ως επαγγελματίες, πρέπει να ενημερώνεστε για το πώς να δημιουργείτε τάξεις χωρίς αποκλεισμούς. Για να μάθετε ποια εκπαίδευση είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ρωτήσετε την ομάδα διαχείρισης ή να το αναζητήσετε μόνοι σας στο διαδίκτυο. Υπάρχουν επίσης πολλά δωρεάν μαθήματα διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Είναι επίσης σημαντικό, αν πρόκειται να διδάξετε μαθητές από άλλες χώρες, να είστε εξοικειωμένοι με τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάτε τη γλώσσα, αλλά η γνώση της γραμματικής μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα λάθη τους.

 1. Πηγές

Αν ψάξετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι στο διαδίκτυο και ιστότοποι όπου οι καθηγητές δημοσιεύουν τη δουλειά τους.

 1. Ενημέρωση

Αν ψάξετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι στο διαδίκτυο και ιστότοποι όπου οι καθηγητές δημοσιεύουν τη δουλειά τους.