Metodologie/cursuri PECS pentru adulți cu DL – PYRAMID LEARNING CENTER

compendium

Țara studiată: România

Domeniul de interes: Limbă, Citire, Ortografie/Scris, Multi-senzorial

Pyramid Learning Center este o Asociație de Învățare din București și singurul centru acreditat din România care implementează metoda PECS și Pyramid Approach to Education.

Centrul deservește copiii și tinerii/adulti cu DZ (dificultăți de învățare) pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească abilitățile, să comunice mai bine, să răspundă mai bine și să inițieze interacțiuni în ciuda diagnosticelor și barierelor cauzate de aceștia.

Cea mai bună practică prezentată în PYRAMID LEARNING CENTER este metodologia PECS (Picture Exchange Communication System) care permite persoanelor cu abilități de comunicare reduse sau inexistente să comunice folosind imagini. Oamenii care folosesc PECS sunt învățați să se apropie de o altă persoană și să le ofere o imagine a unui articol dorit în schimbul acelui articol. Procedând astfel, persoana este capabilă să inițieze comunicarea.

Se desfășoară în CENTRUL DE ÎNVĂȚARE PYRAMIDĂ din centrul de zi deschis tuturor celor care au nevoie de acest tip de servicii.

Nu există nicio calificare, adulții LD își dezvoltă abilități și competențe specifice. La sfârșitul cursului se eliberează un certificat de participare.

Există și lecții individuale (la cerere), dar și de grup. Perioada este evaluată de psiholog și depinde foarte mult de nivelul LD și depinde de adultul care poate primi și înțelege informațiile, mai devreme sau mai târziu în conformitate cu ritmul de învățare al acestuia.

Pentru această bună practică, tipul de cursant care este susținut este o învățare pe tot parcursul vieții, deoarece începe de la vârste fragede până la perioada adultă și nu se oprește niciodată. Într-o perioadă de 2 ani, adolescenții adulți știu să își îmbrățișeze activitățile zilnice și să fie conștienți de viața lor.

Adulții cu dificultăți de învățare sunt evaluați pe toată perioada de învățare, depinde foarte mult de ritmul lor de învățare și de tipologia individuală.

Aceștia sunt evaluați prin supraveghere și la sfârșitul programului, pe o perioadă de minim 1 an.

Cu ajutorul unui curs multisenzorial, metode și practici, copiii și adolescenții adulți își dezvoltă abilitățile vizuale, de vorbire și de vocabular, rezultând o învățare mai bună în viitor în toate domeniile.

Principalele resurse utilizate au fost:
 • Resursa umană – fiind cea mai importantă în metodele utilizate;
 • Resursa materiala – folosirea tuturor materialelor aflate in centru pentru aplicarea metodelor folosite;
 • Resursa financiară – care este comună Resursei Umane – fiind pregătirea personalului calificat în vederea implementării metodelor specifice.
 
Servicii

Scopul principal – ca adolescenții adulți să dobândească o serie de abilități de învățare și comportament prin metode care îi vor ajuta să-și dezvolte competența/abilitățile la potențialul maxim.

Obiectivele principale ale bunei practici:

 • comunicare spontană și funcțională
 • Exercitarea și împuternicirea abilităților valoroase necesare în societate
 • Ajutând elevii să lucreze la conștientizarea de sine
 • Învață să participi la diferite activități
 • Să înveți cum să ai grijă de tine și de ceilalți
 • Creșterea senzorială
 • O comunicare mai buna
 • Angajarea în companii
 • Învățând o limbă străină
 • Îmbunătățirea comunicării spontane și funcționale
 • Îmbunătățirea vocabularului și a abilităților de vorbire
 • Integrarea adulților cu dificultăți LD în societate
 • Obținerea de locuri de muncă în companii, cum ar fi fabrici, forță de muncă la ambasade
 • Nivel bun de comunicare
PECS este o metodă de intervenție care îndeplinește criteriul „practică bazată pe dovezi”, practică bazată pe dovezi ca toate celelalte metode de intervenție sub umbrela ABA Toate studiile în domeniu efectuate până acum demonstrează eficacitatea metodei în dobândirea comunicării funcționale. abilități și dezvoltarea limbajului.
 1. Dezvoltarea comunicarii functionale
 2. Îmbunătățirea vocabularului și a abilităților lingvistice
 3. Sistem de comunicare prin schimb de imagini
 4. Auto-modelare video care realizează un comportament
Serviciile de terapie PECS sunt furnizate numai de un analist comportamental certificat de consiliu (BCBA). Pentru a deveni BCBA, sunt necesare următoarele:
 • Obțineți o diplomă de master sau un doctorat în psihologie sau analiză comportamentală
 • Treceți un examen național de certificare
 • Căutați o licență de stat pentru a practica (în unele state)
 • Programele de terapie ABA implică, de asemenea, terapeuți sau tehnicieni comportamentali înregistrați (RBT).

Alți specialiști au încercat să combine pregătirea PECS cu modelarea video. Modelarea video (VM) este un mod de predare care utilizează echipamente de înregistrare video și afișare pentru a oferi un model vizual al comportamentelor sau abilităților vizate. În auto-modelare video (VSM), indivizii se observă realizând cu succes un comportament pe video și apoi imită comportamentul vizat.