Inapoi la Curs

Predarea limbilor străine studenților cu dificultăți de învățare

0% Completat
0/0 pași
 1. Modul 1. Despre Dificultatile de invatare
  1 Subiect
  |
  1 Test
 2. Modul 2. Rezultatele învățării în FLT
  7 Subiecte
  |
  1 Test
 3. Modul 3. Descrierea Principiilor Cheie
  5 Subiecte
  |
  1 Test
 4. Modul 4. Metodologia lecțiilor
  9 Subiecte
  |
  1 Test
 5. Modul 5. Exercitiile
  5 Subiecte
  |
  1 Test
 6. Modul 6. Sfaturi pentru profesori
  5 Subiecte
  |
  1 Test
 7. Modul 7. Bune practici
  3 Subiecte
  |
  1 Test
 8. Modul 8. Cum se evaluează rezultatele predării
  5 Subiecte
  |
  1 Test
PROGRESUL MODULUI
0% Completat

Cum să utilizați setul de instrumente

Evaluarea rezultatelor predării modelează ceea ce obțin cursanții din procesul de învățare, abordarea, percepțiile și atitudinile lor față de acesta. Sarcinile de evaluare bine concepute pot ajuta, de asemenea, să pregătească cursanții pentru angajare sau studii ulterioare. Aceste instrumente simple de ghidare pot ajuta profesorii și educatorii în eforturile lor de a folosi practici de evaluare centrate pe cursant în predarea lor.

AUTO-EVALUARE
CE ESTE AUTO-EVALUAREA?

Autoevaluarea presupune ca cursanții să identifice punctele tari și punctele slabe din propria activitate și să le revizuiască în consecință. Autoevaluarea eficientă înseamnă că cursanții își compară munca cu standardele clar stabilite și generează feedback pentru utilizarea lor cu privire la punctele în care trebuie să se îmbunătățească. Este un instrument care poate îmbunătăți învățarea atunci când este utilizat în timpul predării. Cursanții ar trebui să poată folosi feedback-ul pentru a-și revizui și îmbunătăți munca înainte de feedback-ul profesorului. În cele din urmă, cursanții își autoevaluează și își revizuiesc munca și o predau.

CUM POT UTILIZA AUTO-EVALUAREA CU ELEVII MEI?
TREI PASI FUNDAMENTALI PENTRU AUTOEVALUAREA EFICIENTA

Autoevaluarea eficientă implică cel puțin trei pași:

1. OBIECTIVE CLARE DE PERFORMANȚĂ

Pentru ca autoevaluarea să fie eficientă, cursanții trebuie să aibă obiective clare pentru care să lucreze. Cursanții trebuie să știe ce contează! Criteriile clare pentru sarcini ar trebui puse la dispoziția cursanților înainte de începerea lucrărilor la sarcină. Criteriile pentru sarcină pot fi create de profesor sau co-create cu elevii.

Criteriile pot fi aranjate într-o simplă listă de verificare sau într-o rubrică.

2. VERIFICAREA PROGRESULUI CĂTRE OBIECTIVE

Aici are loc autoevaluarea propriu-zisă. Odată ce cursanții cunosc obiectivele de performanță (pasul 1), ei creează o schiță a sarcinii, compară schița cu obiectivele și identifică punctele forte și zonele de îmbunătățire.

3. REVIZUIRE

Folosind feedback-ul autogenerat de la pasul 2, cursanții își revizuiesc schița, încercând să reducă decalajele dintre munca lor și obiectiv. Dacă cursanții nu au șansa de a-și revizui și îmbunătăți munca, este puțin probabil să ia în serios procesul de autoevaluare.

UTILIZAREA RUPURILOR ȘI A LISTURILOR DE VERIFICARE PENTRU A GHIDĂ AUTOEVALUAREA

CE ESTE O RUBRICĂ?

O rubrică este de obicei un document de 1-2 pagini care are două caracteristici:

1. Criterii clare sau obiective de învățare pentru o anumită sarcină.

2. Niveluri descriptive sau gradații de calitate pentru fiecare criteriu, variind de la excelent la slab.

DE CE FOLOSI O RUBRICĂ?

O rubrică poate fi un instrument foarte eficient pentru a ghida autoevaluarea elevilor. Deoarece include descrieri vii ale modului în care arată munca excelentă și slabă, o rubrică îi poate ajuta pe studenți să-și înțeleagă în mod clar calitatea muncii lor și, poate mai important, să ofere îndrumări despre cum să o îmbunătățească.

CE ESTE O LISTĂ DE VERIFICARE?

O listă de verificare este ca o rubrică prin faptul că enumeră obiectivele de învățare sau criteriile (ceea ce contează), dar nu include gradațiile calității, care sunt caracteristice rubricilor.

CÂND TREBUIE SĂ FOLOSesc O LISTĂ DE VERIFICARE ÎN LOC DE O RUBRICĂ?

Rubricile sunt instrumente excelente pentru ghidarea autoevaluării, dar listele de verificare pot funcționa la fel de bine sau mai bine, în funcție de sarcină. Pentru sarcini mai mari și mai complexe, rubricile funcționează cel mai bine. Pentru sarcini mai scurte, mai puțin complexe, listele de verificare sunt adesea mai potrivite.

Sursa: 4_SATC_AssessTools_SelfAssessment_042613.pdf (studentsatthecenterhub.org)

EVALUAREA PEER
CE ESTE EVALUAREA PEER?

Evaluarea de la egal la egal înseamnă că cursanții își oferă un feedback informat unul altuia cu privire la o sarcină. Evaluarea eficientă de la egal la egal este legată de standarde clare și este susținută de un proces constructiv de critică. Evaluarea de la egal la egal este un instrument valoros, deoarece feedback-ul de la colegi poate fi furnizat cu mai multă imediate și cu un volum mai mare decât feedback-ul profesorilor. Evaluarea de la egal la egal ar trebui să aibă loc în timpul procesului de învățare, pe lucrări în desfășurare și să fie urmată de oportunități pentru elevi de a folosi feedback-ul primit pentru a-și revizui munca.

CUM POT UTILIZA EVALUAREA PEER CU CURSAȚII MEI?
GHIDUL PENTRU CREAREA EVALUAȚILOR EFICIENTE DE LA PEER

1. DETERMINAȚI CRITERIILE PE CARE VA FI EVALUAȚĂ SARCINA (CE CONTEAZA). Acest lucru poate fi făcut de către profesor singur sau, de preferință, prin construirea în comun a unei liste de verificare sau a unei rubrici cu cursanții.

2. GRUPURI DE PROFESORI ÎNVĂVĂȚI ÎN GRUPURI MICI DE FEEDBACK.

Doi până la patru elevi pot fi grupați în funcție de nivelul de abilități.

3. MODELE PROFESORULUI FEEDBACK EFICIENT DE LA PEER PENTRU ÎNVĂȚĂTORI.

Profesorul poate prelua o sarcină și poate folosi protocolul Ladder of Feedback pentru a pune întrebări clarificatoare, a spune ce apreciază el sau ea la sarcină, a enumera ceea ce îl preocupă în legătură cu aceasta și, în cele din urmă, pentru a face sugestii (nu mandate) care pot fi folosite pentru îmbunătăți sarcina.

4. CURSANȚII PRIMESC O LISTĂ DE VERIFICARE SAU UN DOCUMENT CARE LE REAMINTEȘTE CUM SĂ OFERA UN FEEDBACK EFICIENT DE LA PEER.

Scara feedback-ului este o alegere bună a unei liste de verificare pe care elevii o pot folosi ca referință rapidă.

5. PROFESORUL CLARIFICA SARCINA PENTRU ÎNVĂȚĂTORI.

Clarificarea include performanța care urmează să fie evaluată de colegi și calendarul pentru acea evaluare.

6. PROFESORUL MONITORAȘTE ACTIV PROGRESUL GRUPURILOR DE FEEDBACK PEER. Cursanții vor avea nevoie de mult sprijin atunci când sunt introduși pentru prima dată în evaluarea de la egal la egal și mai puțin pe măsură ce se obișnuiesc cu aceasta.

7. PROFESORUL MONITORIZĂ CALITATEA FEEDBACK-ului.

Profesorul se asigură că elevii ei folosesc protocolul de feedback constructiv (eventual Scara Feedback-ului).

8. FEEDBACKUL PEER ESTE VERIFICAT PENTRU FIABILITATE.

Profesorul poate compara feedback-ul său cu privire la o sarcină cu feedback-ul unui elev pentru a verifica alinierea și pentru a oferi sprijin și instruire suplimentară, dacă este necesar.

9. PROFESORUL OFERĂ FEEDBACK STUDENTLOR CU PRIVIRE LA EFICACITATEA EVALUĂRII LEGALI.

10. DUPĂ ȘTUDENȚI AU GENERAT FEEDBACK EFICIENT DE LA PEER, ESTE AR TREBUI FOLOSIT PENTRU A GHIDUL REVIZIUNILE ELEVI ALE LUCRĂRILOR ÎN DESFĂȘURARE.

UTILIZAREA SCĂRII DE FEEDBACK

Scara feedback-ului este un instrument util pentru a ajuta la promovarea feedback-ului eficient între elevi (vezi subiectul 9.3.1). Aceasta presupune patru pași.

După ce un cursant împărtășește un lucru în desfășurare cu colegii, colegii săi vor:

1. Pune întrebări clarificatoare pe care le au despre lucrare. Unele idei pot părea neclare sau pot lipsi informații. Acest pas îi ajută pe colegi să adune informații relevante înainte de a oferi feedback.

2. Spuneți ce prețuiesc sau comentați punctele forte ale lucrării. Exprimarea aprecierii pentru idei este fundamentală pentru procesul de feedback constructiv. Sublinierea punctelor pozitive ale muncii stabilește un ton de susținere în timpul sesiunii de feedback și îi ajută pe oameni să identifice punctele forte în munca lor pe care altfel nu le-ar fi recunoscut.

3. Exprimați orice îngrijorare pe care le-ar putea avea cu privire la muncă. În timpul acestui pas, gândurile și preocupările sincere sunt ridicate într-un mod constructiv, fără amenințări. „Ceea ce mă întreb este. . .” și „Te-ai gândit la . . .” sunt exemple despre cum pot fi formulate preocupările.

4. Faceți sugestii despre cum ar putea fi îmbunătățită munca. Oferiți sugestii, bazate pe problemele identificate în pasul preocupărilor, care îl pot ajuta pe student să folosească feedback-ul pentru a-și revizui munca și pentru a aduce îmbunătățiri. Nu există nicio garanție că cursantul va folosi sugestiile și nici nu trebuie să existe o garanție.

Sursa: 2_SATC_AssessTools_PeerAssessment_042913.pdf (studentsatthecenterhub.org)

EVALUĂRI PE CALCULATOR

Evaluările bazate pe computer (CBA) pot lua o varietate de forme diferite. Caracteristica definitorie este că computerul evaluează răspunsurile oferite de elevi. CBA-urile pot fi utilizate ca parte a unui mediu de învățare virtual online sau în setări mai tradiționale de clasă prin intermediul dispozitivelor mobile, tabletelor și PC-urilor. ACB-urile iau adesea forma unor sondaje sau diverse tipuri de chestionare și probleme – în acest din urmă caz, în funcție de software, evaluarea poate fi configurată pentru a implica căi de învățare flexibile. ACB-urile pot fi adaptate la niveluri distincte de învățare și utilizate în diferite discipline. ACB-urile pot fi folosite ca instrument de evaluare, predare și învățare.

Posibilități/puncte tari/provocări

ACB-urile sunt instrumente de învățare extrem de flexibile și, prin urmare, pot fi proiectate pentru a corespunde nivelului de învățare al studenților, stadiului în care se află în procesul de învățare și, de asemenea, în versiunile mai avansate, se pot adapta automat la nivelul cursantului. . În funcție de designul lor, CBA-urile pot fi utilizate pentru a sprijini niveluri de învățare mai mici și mai mari. Punctele forte ale formatului sunt că:

• permite cursanților să lucreze în propriul ritm și, de asemenea, în mod flexibil, în funcție de celelalte cerințe ale timpului lor
• permite cursanților de la cursuri mari să facă temele săptămânal
• încurajează cursanții să lucreze progresiv pentru a dobândi concepte cheie
• creează un mediu interactiv de învățare
• cursanții primesc feedback imediat cu privire la munca lor
• îmbunătățește fiabilitatea pentru anumite tipuri de evaluare
• asigură imparțialitatea
• permite educatorului să monitorizeze dezvoltarea și performanța cursanților săi
• permite educatorului să identifice aspecte potențial provocatoare ale procesului de predare și să ofere feedback general și astfel evită nevoia de feedback individual
• pot fi adaptate pentru a evalua cunoștințele de bază și a exersa abilitățile de bază sau la altele mai sofisticate
• poate fi folosit pentru evaluare formativă și/sau sumativă
• permite cursanților să revizuiască și să revizuiască diferite materiale, inclusiv în condiții de timp limitate, ceea ce i-ar putea ajuta să se pregătească pentru evaluarea sumativă
• în versiuni mai avansate pot fi configurate astfel încât cursanților li se va oferi diferite căi de urmat, în funcție de performanța lor
• poate fi configurat astfel încât sarcinile să devină progresiv mai dificile. Provocările potențiale sunt că ACB-urile necesită mult timp pentru proiectare și înființare. Dincolo de aceste costuri nefondate inițiale, ele pot rula singure. Cursanții vor avea nevoie de instrucțiuni atente despre cum să folosească cel mai bine ACB.

Asigurarea unei evaluări incluzive și eficiente

Ca în toate evaluările, este important ca persoana care înființează ACB-urile să fie clar despre ce anume este evaluat, cum se aliniază acest lucru cu rezultatele predării la curs și să explice ceea ce se așteaptă de la studenți. ACB-urile sunt o formă atractivă de evaluare, deoarece încurajează autoevaluarea și învățarea, le permit cursanților să-și progreseze studiile în propriul ritm, în funcție de alte constrângeri și să-și monitorizeze propriul progres în timp. Poate fi util să țineți cont de următoarele atunci când proiectați CBA:

 • Ce formă vor lua ACB-urile? Care sunt caracteristicile pachetelor software/mediilor VLE?
 • Cât timp se așteaptă ca cursanții să lucreze la ACB săptămânal?
 • Scopul este de a evalua cunoștințele sau de a contribui la construirea cunoștințelor prin diferite căi de dezvoltare?
 • Se va implica educatorul în ACB? Va fi o experiență de învățare complet autonomă, sau educatorul va trimite și feedback și, dacă da, când, ce formă va lua și cât de des?
 • Vor fi acestea evaluări formative sau sumative sau ambele?
Întrebările de luat în considerare includ:

 • Cum le permit ACB cursanții să-și atingă rezultatele de învățare preconizate?
 • Cum se potrivesc ACB-urile cu celelalte forme de evaluare a cursului?

Sursa: https://london.ac.uk/sites/default/files/cde/assessment-toolkit-I-2015.pdf