Nazaj na tečaj

Poučevanje tujih jezikov za učence z učnimi težavami

0% Končano
0/0 Korakov
 1. Modul 1. O učnih težavah
  1 Tema
  |
  1 Kviz
 2. Modul 2. Učni cilji pri učenju tujih jezikov
  7 Tem
  |
  1 Kviz
 3. Modul 3. Opis ključnih načel
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 4. Modul 4. Metodologija pouka
  9 Tem
  |
  1 Kviz
 5. Modul 5. Vaje
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 6. Modul 6. Napotki učiteljem
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 7. Modul 7. Dobre prakse
  3 Tem
  |
  1 Kviz
 8. Modul 8. Kako oceniti rezultate poučevanja
  5 Tem
  |
  1 Kviz

Uvod

V tem modulu bomo obravnavali na dokazih temelječa ključna načela za poučevanje pismenosti učencev z različnimi invalidnostmi. Sprva bo modul raziskal pomen vzpostavitve takšnih ključnih načel pri poučevanju, čemur bo sledila razprava o pristopu multisenzoričnega strukturiranega jezika.

Poleg tega bo modul obravnaval pomen aktivne vključenosti učencev v proces poučevanja ter različne aplikacije in orodja IKT, ki jih je mogoče uporabiti v procesu. Zadnji del tega modula obravnava načine za ustvarjanje pozitivnega učnega okolja in s tem povezane kompetence, ki bi jih morali pridobiti učitelji za spodbujanje učinkovitega učenja svojih učencev.

Izobraževalni cilji

Po zaključku tega modula bo udeleženec:

 • seznanjen z multisenzoričnem strukturiranim jezikovnim pristopom in uporabo teh tehnik, ki temeljijo na invalidnosti učencev
 • prepoznal pomen aktivnega vključevanja učencev v učni proces.
 • spoznal različne tehnike podporne tehnologije, ki jih je sposoben uporabljati v razredu.
 • identificiral načine za vzpostavitev pozitivnega učnega okolja
 • pridobil veščine in kompetence, ki bodo prispevale k učenju in vključenosti.

Trajanje

Približen čas, potreben za prehod skozi modul, je tri ure, pri čemer ni vključen čas, porabljen za raziskovanje dodatnih predlaganih virov in prilog.

Zahteve

Za izvedbo tega modula ni posebnih zahtev. Edina potrebna stvar je računalnik z internetno povezavo.

Predlagani viri

Viri za multisenzorno strukturiran jezik

Viri za vključevanje učencev

Viri za podporne tehnologije

Viri o pozitivnem učnem okolju

Viri o učiteljevih kompetencah

Viri

 1. Abba, U. M. and Rashid, A. M. (2019) ‘Teachers' Competency Requirement for Implementation of Inclusive Education in Nigeria’, Universal Journal of Educational Research, 8(3C), pp.60-69
 2. AITSL (2020) Inclusive education: Teaching students with disability. Retrieved from: https://www.aitsl.edu.au/research/spotlights/inclusive-education-teaching-students-with-disability
 3. Bataineh, O., Dababneh, K. and Baniabdelrahman, A. (2008) ‘Competencies of Learning difficulties for General Education Teachers in Regular Classrooms in Jordan’, University of Sharjah Journal of Humanities & Social Sciences, 7(1), pp. 27-45
 4. Ciccarone, S. (2019) The Effects of Multisensory Learning on Second Language Acquisition for Students with Learning difficulties. Retrieved from: https://mdsoar.org/bitstream/handle/11603/13842/CICCARONESELMA_paper.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Eredics, N. (2017) 8 Tips for Introducing a Student with Disabilities to a General Education Classroom. Retrieved from: https://www.friendshipcircle.org/blog/2017/09/28/8-tips-introducing-student-disabilities-general-education-classroom/
 6. European Commission (2022) European accessibility act. Retrieved from: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
 7. García-Carrión, R., Roldán, S. M., Campos, E. R. (2018) Interactive Learning Environments for the Educational Improvement of Students with Disabilities in Special Schools. Retrieved from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01744/full
 8. IMSLE (2019) What is Multisensory Structured Language (MSL)? Retrieved from: https://www.multisensoryeducation.net.au/?page=what-is-msl
 9. Institute of Multi-Sensory Education (2022) Multi-Sensory Instruction in the Classroom: 5 Activities to Use. Retrieved from: https://journal.imse.com/multi-sensory-instruction-in-the-classroom/
 10. Korkmaz, S. C. and Karatepe, C. (2018) ‘The Impact of Multi-sensory Language Teaching on Young English Learners’ Achievement in Reading Skills’, Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 12(2), pp. 80-95.
 11. Maza, L. (2021) Examples of Assistive Technology in the Classroom. Retrieved from: https://enablingdevices.com/blog/assistive-technology-in-the-classroom/
 12. Mehta, A. and Panju, N. (2018) ‘Teaching Competencies in Inclusive Classroom’, IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, 6(8), pp. 131-136.
 13. Myréen, S. (2017) ‘Evaluating the Role of Multisensory Elements in Foreign Language Acquisition’, International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 11(2), pp. 423-426.
 14. NCSE (not dated)) Assistive Technology. Retrieved from: https://www.sess.ie/resources/assistive-technology-overview
 15. NCSE (not dated) AT – Possibilities and Limitations. Retrieved from: https://www.sess.ie/resources/possibilities-and-limitations
 16. NSW (2022) Assistive Technology. Retrieved from: https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/disability-learning-and-support/resources/assistive-technology#:~:text=Some%20examples%20of%20assistive%20technology,of%20content%20on%20a%20screen
 17. Papazafiri, M. and Argyropoulos, V. (2018) ‘ASSISTIVE TECHNOLOGY AND SPECIAL EDUCATION TEACHERS: THE CASE OF STUDENTS WITH MULTIPLE DISABILITIES AND VISION IMPAIRMENT’, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies.
 18. Räty, M. (2014) The multisensory space: a new learning environment. Retrieved from: https://www.theseus.fi/handle/10024/153641
 19. School Education Gateaway (2016) 1. Teacher skills and competences. Retrieved from: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=10
 20. Schukraft, S. (2020) Multi-Sensory Learning: Types of Instruction and Materials. Retrieved from: https://journal.imse.com/multi-sensory-learning-types-of-instruction-and-materials/
 21. The Wing Institute (2022) Teacher Competences. Retrieved from: https://www.winginstitute.org/quality-teachers-compentencies
 22. University of Washington (2022) What is assistive technology? Retrieved from: https://www.washington.edu/accesscomputing/what-assistive-technology
 23. Waterford (2019) Why Multisensory Learning is an Effective Strategy for Teaching Students How to Read. Retrieved from: https://www.waterford.org/education/why-multisensory-learning-is-an-effective-strategy-for-teaching-students-how-to-read/
 24. WHO (2022) Assistive Technology. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology