Nazaj na tečaj

Poučevanje tujih jezikov za učence z učnimi težavami

0% Končano
0/0 Korakov
 1. Modul 1. O učnih težavah
  1 Tema
  |
  1 Kviz
 2. Modul 2. Učni cilji pri učenju tujih jezikov
  7 Tem
  |
  1 Kviz
 3. Modul 3. Opis ključnih načel
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 4. Modul 4. Metodologija pouka
  9 Tem
  |
  1 Kviz
 5. Modul 5. Vaje
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 6. Modul 6. Napotki učiteljem
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 7. Modul 7. Dobre prakse
  3 Tem
  |
  1 Kviz
 8. Modul 8. Kako oceniti rezultate poučevanja
  5 Tem
  |
  1 Kviz

Uvod

V tem modulu izpostavljamo nekaj izbranih primerov zaizvedbo v razredu.

Modul predstavlja pet izbranih primerov vaj za delo z učenci z učnimi težavami: diskretno poskusno poučevanje, komunikacijski sistem za izmenjavo slik, učenje na podlagi iger, več-čutne in govorne spretnosti.Vsi primeri so na splošno opisani in vsebujejo tudi povezave do več referenc, tako da bo učenec lahko še bolj raziskal metode.

Učni rezultati

Po zaključku tega modula bo učenec sposoben:

 • Seznanitise z izbranimi primeri in vajami za poučevanje učencev z učnimi težavami.
 • Razumetirazličnetehnikein njihovo uporabo v učilnici.
 • Pridobivatispretnosti in kompetence, ki bodo prispevale k učenju, vključevanju in vključenosti učencev.
 • Pridobivatiznanje izrazličnih virovza uporabo v učilnici.
 • Prepoznati pomen praktičnega dela v učnih okoljih, še posebej pri obravnavi učencev z učnimi težavami.

Trajanje

Približen čas, ki ga bodo učenci morali opraviti skozi ta modul, je tri ure.

Zahteve

Za izvedbo tega modula ni posebnih zahtev. Edina potrebna stvar je računalnik in internetna povezava.

Predlagani viri za nadaljnje branje

Diskretno poskusno poučevanje

https://www.youtube.com/watch?v=a6H28LETFD4

https://www.youtube.com/watch?v=0Nqlr6uz-bg

Komunikacijski sistem za izmenjavo slik

https://nationalautismresources.com/the-picture-exchange-communication-system-pecs/

https://pecsusa.com/pecs/

https://www.youtube.com/watch?v=rsDBJyrcyh0

https://www.youtube.com/watch?v=8CNfaQ6tm4c

 

Učenje na podlagi iger

https://www.game-learn.com/en/resources/blog/gamelearn-experience-2021-a-virtual-trip-around-the-latest-features-of-the-most-awarded-game-based-learning-platform/

https://www.slideshare.net/ApostolosSyropoulos/the-use-of-video-games-in-special-education

https://www.youtube.com/watch?v=NxwUMs4VCag&feature=youtu.be

https://youtu.be/YopbkCYSIEU

https://youtu.be/nokqlgKkeMU

Več-čutnost

https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=multisensory%20activities&eq=Multisensory&etslf=7080&term_meta%5b%5d=multisensory%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=activities%7Cautocomplete%7C1

https://www.verywellfamily.com/make-multisensory-teaching-materials-2162327

https://www.youtube.com/channel/UCPJqkhSNKynPzgLj4Xuqp9g

https://www.youtube.com/watch?v=v8TQOv3NwWA

https://www.youtube.com/watch?v=qWBjBq73oR4

https://youtu.be/qWBjBq73oR4

https://www.structural-learning.com/post/multisensory-learning-in-the-classroom-a-teachers-guide

Ustne jezikovne spretnosti

https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/40207/40207-Reading-Difficulties-Disabilities.pdf

Viri

 1. https://asatonline.org/
 2. https://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/PECS_Steps.pdf
 3. Collet-Klingenberg, L. (2008). PECS: Steps for implementation. Madison, WI: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, The Waisman Center, The University of Wisconsin.
 4. https://www.game-learn.com/en/resources/blog/all-you-need-to-know-serious-games-game-based-learning-examples/
 5. Ronimus, M., Eklund, K., Pesu, L., & Lyytinen, H. (2019). Supporting StrugglingReaders with Digital Game-Based Learning. Educational Technology Research & Development, 67 (3), 639–663.
 6. Kosmas, P., Ioane, A., & Retails, S. (2018). Moving Bodies to Moving Minds: A Study of the Use of Motion-Based Games in Special Education. Tec Trends: Linking Research & Practice to Improve Learning, 62(6), 594–601.
 7. https://journal.imse.com/multi-sensory-learning-types-of-instruction-and-materials/
 8. https://pdst.ie/sites/default/files/Oral%20Language%20Booklet%20PDF.pdf