Metodologija ABA za odrasle z učnimi težavami v Don Orione Centru

compendium

Država: Romunija 

Področje: jezik, branje, črkovanje/pisanje, več-čutnost

Center za oskrbo Don Orione iz Voluntari, Ilfov, je bivalni center za otroke in odrasle z najrazličnejšimi težjimi oblikami invalidnosti, tudi z učnimi težavami in za zapuščene otroke ter odrasle, ki prihajajo iz socialnih zavodov, ki ne morejo več skrbeti zanje.

Ena najpomembnejših dejavnosti Don Orione je osredotočena na najstnike, odrasle od 18 let naprej in odrasle z učnimi  težavami. Zato je Don Orione zagotovil dnevni center, namenjen poučevanju in delu z otroki in odraslimi. Družine lahko sem pripeljejo svoje otroke ali odrasle, ki potrebujejo posebno obravnavo in pristope pri učenju.

Metode ABA se dnevno uporabljajo pri otrocih, mladostnikih in odraslih z učnimi težavami. V dnevnem centru imajo vsi z učnimi težavami in ki obiskujejo center, organizirane tečaje skozi ves dan, z vmesnimi odmori, ki potekajo v posebnih učilnicah z ustrezno ureditvijo, da bolje razumejo, kaj jih učijo.

Poteka v dnevnem centru Don Orione, Voluntari, odprtem za vse, in internem v zdravstvenem domu za otroke in odrasle, ki tam živijo.

Z metodami ABA in nenehnim usposabljanjem strokovnega osebja odrasli z učnimi težavami pridobivajo veščine, ki jim lahko pomagajo pri delu in zaposlitvi.

Za zunanje udeležence obstaja tudi individualni pouk (po želji) in prav tako skupinske učne ure za minimalno obdobje od 1 tedna do 2 let. To pa je od stopnje učnih težav.

Za naš primer je značilen tip učenca vključenega v vseživljenjsko učenje, saj se le to začne v zgodnjem otroštvu, skozi odraslost in se nikoli ne ustavi. Šteje se, da v obdobju 2 let, odrasli z učnimi težavami lahko dosežejo svoje specifične cilje, kompetence.

Odrasle z učnimi težavami ocenjujemo v okviru ocenjevalnega obdobja programa, za obdobje najmanj 1 leta.

Otroci in najstniki s pomočjo več-čutnega tečaja, metod in praks razvijajo svoje vizualne, govorne in besediščne sposobnosti, kar vodi do boljšega nadaljnjega učenja na vseh področjih.

Glavni viri so:
 • Človeški viri, kot najpomembnejši pri uporabljenih metodah;
 • Materialni viri – uporaba vseh razpoložljivih gradiv v središču;
 • Finančni viri – so skupni človeškim virom, namenjeni usposabljanju strokovnega osebja za izvajanje posebnih metod;
 • Najnovejše metode in najboljša praksa
http://www.asociatiadonorione.ro/gradinita-don-orione

Glavni namen je, da bi odrasli najstniki z metodami pridobili vrsto učnih in vedenjskih veščin, ki jim bodo pomagale razviti svoje kompetence/spretnosti do največjega potenciala.

Glavni cilji:

 • Uveljavljanje in krepitev pomembnih veščin potrebnih v družbi
 • Pomagati študentom pri delu na samozavedanju
 • Naučiti se sodelovati pri različnih dejavnostih
 • Naučiti se skrbeti zase in za druge
 • Povečanje zaznavnosti
 • Izboljšanje komunikacije
 • Zaposlitev v podjetjih
 • Učenje tujega jezika

Metodo ABA / Multisenzorne učilnice / tečaje za odrasle z učnimi težavami smo v centru Don Orione obravnavali kot dobro prakso, ker razpolagamo z dokazi o rezultatih in procesih, kot so:

 • Vključevanje odraslih z učnimi težavami v družbo;
 • Povratne informacije učencev in delodajalcev;
 • Zaposlovanje v podjetjih, kot so tovarne, delavci v veleposlaništvu;
 • Učenje tujega jezika, z namenom širitve veščin.
 1. Discrete Trial Training (DTT) – Diskretni postopki
 2. Metode LOVAAS
 3. Komunikacijski sistem za izmenjavo slik
 4. metoda  TEACCH
 5. Urjenje osrednjega odziva (PRT)
 6. Naključno poučevanje
 7. Okrepitev pozitivnega vedenja
 8. Verbalna analiza vedenja

Vsa načela delujejo tako, da z multi-senzornimi učilnicami s pomočjo slik, posebej prilagojenim otrokom in odraslim, ustvarjajo prijetno, motivacijsko okolje za odkrivanje in učenje.

Osredotočili smo se na poučevanje odraslih z boleznimi avtističnega spektra, vendar je mogoče procese in metode ABA metodologije uporabljati širše. Prilagojen tečaj se lahko uporablja tudi kot uspešno orodje za poučevanje odraslih z motnjo pozornosti (ADHD), disleksijo, motnjo govora in drugimi oblikami funkcionalnih variacij.

Odrasla oseba z učnimi težavami bo pridobila samozavest in kar je najpomembnejše, veščine, da bo lahko živela in se zavedala običajnih stvari kot normalen človek.

Terapevtske storitve ABA zagotavlja samo vedenjski analitik (BCBA) s certifikatom odbora.

ABA terapevtski programi vključujejo tudi terapevte ali certificirani vedenjski tehniki (RBT). Te terapevte usposablja in nadzoruje BCBA. Neposredno delajo z otroci in odraslimi avtisti in z njimi vadijo veščine v smeri individualnih ciljev, kot jih je napisal BCBA. Poimenovani so z različnimi imeni: vedenjski terapevti, linijski terapevti, vedenjski tehniki itd.