Metodologija Montessori pri jezikovnem usposabljanju

EFL teacher

Država: Grčija, Italija, Velika Britanija, Poljska, Madžarska, Romunija 

Področja: Jezik, branje, črkovanje/pisanje, multisenzoričnost

“Montessori metodologija pri jezikovnem usposabljanju (MMLT)” prenaša izobraževalno metodo Montessori na učenje jezikov za odrasle, starejše od 20 let, ki se je izkazala za učinkovito in uspešno pri otrocih do 16 let in učinkovito personalizira izobraževalne metode, pri čemer upošteva ovire učencev.

Učitelji jezikov se pogosto srečujejo z enakimi težavami, predvsem pri odrasli, kot so zavračanje učenja novih jezikov ali zgodnja opustitev tečaja, pogosto zaradi pomanjkanja časa ali zaradi prepričanja, da je odraslemu učenje jezikov veliko težje. To je predvsem posledica zastarelega pristopa do poučevanja jezikov, pogosto preveč standardiziranega, brez upoštevanja psiholoških blokad odraslih ter individualnega časa učenja.

Objavljeni priročnik je lahko učno orodje za univerze, učitelje jezikov za odrasle in katero koli izobraževalno organizacijo, ki se ukvarja z učenjem tujih jezikov za odrasle.

Enega izmed rezultatov projekta, torej Priročnik za prenos metode Montessori na učenje jezikov za odrasle z UT, lahko uporabljajo organizacije za usposabljanje, učitelji tujih jezikov, ustanove za tuje jezike, univerze itd., kot dodatno metodo  poučevanja med klasičnim poukom tujih jezikov.

 • odrasli, ki se učijo tujih jezikov
 • univerzitetni študenti
 • učitelji maternih jezikov za odrasle
 • učitelji tujih jezikov
 • univerze
 • Izobraževalne organizacije, ki se ukvarjajo z učenjem tujih jezikov za odrasle
Med izvajanjem projekta so potekale aktivnosti evalvacije in ocenjevanja. Cilji teh dejavnosti so bili:
 • oceniti ustreznost, učinkovitost in učinek projekta
 • izmeriti napredek
 • vzpostaviti kazalnike in postopke nadzora kakovosti
 • izmeriti učinek med udeleženci

Glavni cilj projekta je bil:

 • opredeliti metodo sodobnega poučevanja jezikov na konceptu Montessorijeve metodologije
 • opremiti učitelje jezikov z inovativno pedagoško metodo, da bi razvili svoje veščine in jih nadgradili z novimi veščinami.

Glavni namen projekta:

 • vzpostaviti metodo Montessori kot skupno evropsko metodo za učenje jezikov
 • prenos metode Montessori na področje učenja jezikov odraslih in študentov z namenom spodbujanja pridobivanja ključnih kompetenc v celotnem sistemu izobraževanja in usposabljanja.
Projekt so sprejele tudi druge članice Evropske skupnosti kot intuitiven, praktičen in enostaven način učenja tujih jezikov za ljudi vseh starosti.

Učencu daje »svobodo«, da izbere način, na katerega se želi učiti

Učitelj spodbuja učence, ne tako, da jih popravlja, ampak jih opazuje in posreduje le, kadar je to potrebno.

Metoda Montessori in učne težave

Morda je eden od razlogov, da se je metoda Montessori pri otrocih s posebnimi potrebami izkazala za tako uspešno, prilagojena hitrost. Otroke spodbujamo, da napredujejo s svojim tempom. Nove dejavnosti se lotijo šele, ko jim je prejšnja dovolj blizu oz ko ocenijo, da so se iz prejšnje dejavnosti dovolj naučili. Druga tehnika, ki je zelo primerna za otroke z učnimi težavami, je stopnja osebne pozornosti, ki jo učenci prejmejo.

Metodologija Montessori pri jezikovnem usposabljanju ima nekaj zelo pomembnih značilnosti:
 • lahko se enostavno prilagodi
 • zelo preprosto jo je moč izvajati
 • druge članice Evropske skupnosti so jo sprejele kot intuitiven, praktičen in enostaven način za ljudi vseh starosti pri učenju tujih jezikov
 • obravnava potrebe učencev v različnih izobraževalnih sektorjih in sektorjih usposabljanja
 • združuje tradicionalne delavnice z e-učenjem in učenjem, ki temelji na IT