PECS metodologija/tečaji za odrasle z učnimi teđžavami – UČNI CENTER PYRAMID

compendium

Država: Romunija 

Področja: jezik, branje, črkovanje/pisanje, multisenzoričnost

Učni center Pyramid je učno združenje iz Bukarešte in edini akreditirani center v Romuniji, ki izvaja metodo PECS in omenjen pristop k izobraževanju.

Center služi otrokom in mladostnikom/odraslim z UT (učnimi težavami), da bi jim pomagal izboljšati sposobnosti, bolje komunicirati, se bolje odzivati in sprožati interakcije kljub oviram, ki jih povzročajo.

Dobra praksa, predstavljena v PYRAMID LEARNING CENTER, je metodologija PECS (Picture Exchange Communication System), ki ljudem z malo ali nič komunikacijskih sposobnosti omogoča komunikacijo s slikami. Ljudje, ki uporabljajo PECS, se naučijo pristopiti k drugi osebi in ji dati sliko želenega predmeta v zameno za ta predmet. S tem lahko oseba začne komunikacijo.

Izvaja se v UČNEM CENTRU PYRAMID oz. v dnevnem centru, odprtem za vse, ki potrebujejo tovrstne storitve.

Ni posebnih kvalifikacij, odrasli z UT razvijajo posebne veščine in kompetence. Ob koncu tečaja se izda potrdilo o udeležbi.

Obstajajo tudi individualne lekcije (po želji), lahko pa so tudi skupinske. Učno obdobje in napredek oceni psiholog in je zelo odvisno od stopnje učnih težav in posledično od osebe, ki sprejema informacije v skladu s svojim učnim ritmom.

Za to prakso je najprimernejši tip učenca tisti, ki podpira vseživljenjsko učenje, saj se začne v zgodnjem otroštvu in traja do odraslosti ter se v resnici nikoli ne ustavi.

Odrasli z učnimi težavami se ocenjujejo skozi celotno obdobje učenja, zelo je le-to odvisno od njihovega učnega ritma in individualne tipologije.

Znanje se ovrednoti tudi ob koncu programa, najmanj za obdobje enega leta. Otroci in najstniki s pomočjo multisenzornega tečaja, metod in praks razvijajo svoje vizualne, govorne in besediščne sposobnosti, kar vodi do boljšega prihodnjega učenja na vseh področjih.

Glavni uporabljeni viri:
 • Človeški viri – so najpomembnejši v uporabljenih metodah
 • Materialni viri – uporaba materialov, primernih za izvajanje omenjenih metod
 • Finančni viri – dopolnilo človeškim virom – je usposabljanje osebja za izvajanje posebnih metod
https://pyramidlearning.ro/programe/

Glavni namen – da bi odrasli najstniki z uporabljenimi metodami pridobili vrsto učnih in vedenjskih veščin, ki jim bodo pomagale razviti kompetence/spretnosti do največjega potenciala.

Glavni cilji prakse:

 • spontana in funkcionalna komunikacija
 • uveljavljanje in krepitev dragocenih veščin, potrebnih v družbi
 • pomagati udeležencem pri krepitvi samozavedanja naučiti se sodelovati pri različnih dejavnostih
 • naučiti se skrbeti zase in za druge
 • povečanje čutnosti
 • izboljšana komunikacija
 • zaposlitev
 • učenje tujega jezika
 • izboljšanje spontano in funkcionalno komunikacijo
 • izboljšanje besednega zaklada in govorne sposobnosti
 • integracija odraslih z UT v družbo
 • zaposlitev
 • dobra komunikacijska raven

PECS je intervencijska metoda, ki ustreza kriteriju »praksa, temelječa na dokazih«, tako kot vse druge interventne metode pod okriljem ABA. Vse do sedaj izvedene študije dokazujejo učinkovitost metode pri pridobivanju funkcionalne komunikacije, spretnosti in jezikovni razvoj.

 1. Razvoj funkcionalne komunikacije
 2. Izboljšanje besedišča in jezikovnih veščin
 3. Komunikacijski sistem za izmenjavo slik
 4. Video za modeliranje izvajanja vedenja

Terapevtske storitve PECS lahko zagotavlja samo certificiran vedenjski analitik. Če želite to postati, je potrebno naslednje:

 • Pridobiti magisterij ali doktorat iz psihologije ali analize vedenja
 • Opraviti nacionalni certifikacijski izpit
 • Pridobiti licenco za opravljanje dejavnosti (v nekaterih državah)
 • Programi terapije ABA vključujejo tudi terapevte ali registrirane vedenjske tehnike (RVT).

Drugi strokovnjaki so poskušali združiti usposabljanje PECS z video modeliranjem. Video modeliranje (VM) je način poučevanja, ki uporablja opremo za snemanje in prikaz videa za zagotavljanje vizualnih modelov ciljnega vedenja ali spretnosti. Pri video modeliranju (VM) posamezniki na posnetku opazujejo, kako uspešno izvajajo določeno aktivnost, nato pa posnemajo ciljno vedenje.