Postopek podpore učencem z invalidnostjo in zdravstvenimi težavami

EFL teacher

Država: Avstrija, Danska, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska in Španija. 

Področja: Ocena študentovih potreb in informiranje o njihovi odgovornosti ob sprejemu na Univerzo

Učenci s posebnimi potrebami / učnimi težavami in zdravstvenimi težavami, ki se želijo vpisati na Univerzo na Cipru in študirati tuje jezike, morajo upoštevati nekatere postopke:

  • Upoštevati vstopni proces študentov s posebnimi težavami
  • izpolniti obrazec za registracijo
  • napotitve učiteljev,
  • napotitve iz zunanjih organov, združenj itd.

Ta praksa odraža lokalne univerzitetne postopke za študente z učnimi težavami, ki jih je treba upoštevati pred sprejemom v izobraževanje. Enak postopek velja tudi za študente, ki se želijo vpisati v oddelek tujih jezikov in dokončati študij v obdobju štirih let.

To je standardni postopek, ki se izvaja vsako leto ob vpisih na Univerzo.
Praksa podpira, poleg ostalih študentov, študente z učnimi težavami.

Da. Ko je invalidnost ali zdravstveni problem pri študentu ugotovljen, je na voljo osebno srečanje s svetovalcem urada za socialno podporo. Med sestankom razpravljajo in beležijo težave, s katerimi se srečujejo študent in iščejo razumne prilagoditve. Študent mora predložiti vsa zdravstvena spričevala, ocene in predloge, ki jih ima v skladu z dokumentacijo o invalidnosti in morebitne predloge za prilagoditve odbora izobraževanja in usposabljanja na ministrstvu.

Po oceni potreb študenta so predloge Univerzitetnega centra za duševno zdravje za dodeljevanje prilagoditev odobrene, enak postopek upošteva tako učitelje kot študente s posebnimi potrebami.

University of Cyprus (2021). Στήριξη Φοιτητών με Αναπηρίες. Retrieved 3 March 2021, from https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/25-top-menu/offices-gr/social-support-office/122-foitites-anapiria

Praksa se nanaša na dokumentacijo o invalidnosti, zdravstvenem problemu, učnih težavah in psihomocionalnih motnjah, ki jih imajo študenti, ki želijo vstopiti na Univerzo na Cipru, priporočila učiteljem, podporo študentom s posebnimi potrebami pri poučevanju in tudi šolnina.

Izobraževalni inštitut uveljavlja visoke standarde in postopke pri vključevanju študentov z UT v izobraževalni sistem. Vsak študent, ne glede na njegovo fizično ali duševno stanje, ima pravico spremljati postopke in predpise pred začetkom svojega študija. Postopki so enaki za vsakega izmed študentov, ki se vpišejo na študije tujih jezikov.

Dokumentacija o invalidnosti, zdravstvenem problemu, učnih težavah in psiho-emocionalnih motnjah

Optična invalidnost: potrdila mora predložiti specialistični oftalmolog

Akustična invalidnost: potrdila mora predložiti specialist otolaringologije

Mobilna in telesna invalidnost: predstaviti jo mora zdravnik

Urad za socialno in akademsko podporo predlaga študente, ki nudijo podporo vrstnikom z učnimi težavami. Študent, ki potrebuje podporo, lahko predlaga študenta ali diplomant, ki mu bo zagotavljal podporo pri študiju.

Učitelji morajo upoštevati stopnjo zaupnosti, ki se nanaša na bodoče prilagoditve. Prav tako morajo biti v konstantnem stiku s študentom, da mu lahko nudijo kar najbolj učinkovito podporo.