Nazaj na tečaj

Poučevanje tujih jezikov za učence z učnimi težavami

0% Končano
0/0 Korakov
 1. Modul 1. O učnih težavah
  1 Tema
  |
  1 Kviz
 2. Modul 2. Učni cilji pri učenju tujih jezikov
  7 Tem
  |
  1 Kviz
 3. Modul 3. Opis ključnih načel
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 4. Modul 4. Metodologija pouka
  9 Tem
  |
  1 Kviz
 5. Modul 5. Vaje
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 6. Modul 6. Napotki učiteljem
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 7. Modul 7. Dobre prakse
  3 Tem
  |
  1 Kviz
 8. Modul 8. Kako oceniti rezultate poučevanja
  5 Tem
  |
  1 Kviz
NAPREDEK MODULA
0% Končano

Diskretno poskusno učenje (DTT) je način poučevanja, ki vključuje razdelitev večjih veščin na manjše komponente. DTT ima tri različne dele:

 1. Predhodnik: navodilo učitelja.
 2. Vedenje: učenčev odgovor.
 3. Posledica.

DTT olajšuje razvoj nove veščine s poenostavitvijo naloge in zagotavljanjem priložnosti za vadbo, medtem ko dobiva okrepitev za pravilen odgovor.

V DTT začnemo s poučevanjem posameznega predmeta z uporabo pozivov in utrjevanja pravilnih odgovorov, dokler učenec ne dokaže sposobnosti izvajanja nove veščine.

Lahko poučujemo barve, ki se začnejo z rdečo. Učenca bi prosili, naj pokaže na rdečo, da bi ga po potrebi pozvali in nato okrepili vedenje (temu pravimo množični poskusi).Nato bi prešli na poučevanje rumene barve in utrdili to veščino. Ko sta obe barvi obvladani, ko sta predstavljeni sami, učenca prosimo, naj pokaže na rdečo ali rumeno, ko se poskusi mešajo (temu pravimo naključna rotacija). Ko se učenec nauči kazati na različne barve, ko so poskusi mešani, ga lahko naučimo povedati ime vsake barve. (Pratt & Stewart, 2018)

Med DTT se podatki vzamejo iz učenčevega odgovora, tako da lahko učitelj ugotovi, kdaj je nova veščina obvladana. DTT je učinkovit pri poučevanju veščin, kot so sledenje navodilom, ujemanje, prepoznavanje in poimenovanje predmetov in slik. Ni priporočljivo za poučevanje komunikacijskih ali socialnih veščin.

Model je videte takole (Lizard Centre, 2017):

Ker se posamezniki z avtizmom najbolje učijo s ponavljanjem, je to neposredna in namerna strategija poučevanja, ki bi jo morali uporabljati mnogi strokovnjaki. Programi DTT običajno vključujejo več ur, mesecev ali celo let diskretnih poskusov. Prednosti, ki jih lahko ima usposabljanje v diskretnih poskusih, vključujejo:

 • Spretnosti so razdeljene na ločene komponente, ki se jih učenci z avtizmom lažje naučijo.
 • Kratki preizkusi povečujejo učenčeve možnosti za uspešno dokončanje nalog in nudijo veliko priložnosti za krepitev. (Prat & Steward, 2018)

Čeprav je uporabno orodje za usposabljanje, ima samo uporaba diskretnega poskusnega usposabljanja slabosti. Na splošno so ljudje z avtizmom odlični pri pomnjenju in na žalost se pomnjenje pogosto zamenjuje s pravim razumevanjem.

Osebe z avtizmom imajo tudi težave s posploševanjem. Če so zagotovljeni množični preizkusi z uporabo istih materialov, istih besednih zvez in v istem okolju, strokovnjaki ne morejo biti prepričani, da bo učenec lahko vadil veščino ali pridobil znanje z novimi materiali in v novih okoljih. Posploševanje in uporaba v realnem svetu morata biti vedno namerno načrtovana v programih DTT.

Navsezadnje se lahko dosežek katere koli strategije meri s tem, kako dobro učenci izvajajo veščino v neučnih kontekstih. To je treba obravnavati v zgodnjih fazah vsakega programa.

Koraki, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju te metodologije z osebo z avtizmom, so priloženi kot priloga 1 (Bogin et al 2010).