Nazaj na tečaj

Poučevanje tujih jezikov za učence z učnimi težavami

0% Končano
0/0 Korakov
 1. Modul 1. O učnih težavah
  1 Tema
  |
  1 Kviz
 2. Modul 2. Učni cilji pri učenju tujih jezikov
  7 Tem
  |
  1 Kviz
 3. Modul 3. Opis ključnih načel
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 4. Modul 4. Metodologija pouka
  9 Tem
  |
  1 Kviz
 5. Modul 5. Vaje
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 6. Modul 6. Napotki učiteljem
  5 Tem
  |
  1 Kviz
 7. Modul 7. Dobre prakse
  3 Tem
  |
  1 Kviz
 8. Modul 8. Kako oceniti rezultate poučevanja
  5 Tem
  |
  1 Kviz
NAPREDEK MODULA
0% Končano

Komunikacijski sistem z izmenjavo slik (PECS) je edinstven komunikacijski program usposabljanja, ki ga je leta 1985 razvil in izdelal Pyramid Educational Consultants. Ustvarjalci PECS so opazili, da se tradicionalne komunikacijske tehnike, vključno z imitacijo govora, znakovnim jezikom in sistemi slikovnih točk, zanašajo na učitelja, da sproži socialne interakcije, nobena pa ni bila osredotočena na učenje študentov kako sprožiti interakcijo. Na podlagi teh opazovanj so ustanovitelji ustvarili obliko funkcionalne komunikacije za ljudi z različnimi komunikacijskimi težavami. PECS je praksa, ki temelji na dokazih in je zelo uspešna pri razvoju funkcionalnih komunikacijskih veščin (Overcash & Horton, 2010).

PREDNOSTI

Prednosti temeljijo na naboru virov preko katerih bi izvedeli več o PECS in zakaj bi ga strokovnjaki morali uporabljati pri učencih z avtizmom (Reeve, 2020).

 1. Je sistem učenja

PECS je sistem, ki se uporablja za poučevanje komunikacije. Sistem ima šest posebnih faz, ki temeljijo na znanosti verbalnega vedenja, vključno z besedilom, govorom in komunikacijo v vseh oblikah.

 1. Komunikacijsko dejanje je oprijemljivo

Komunikacijske težave posameznikov z avtizmom ustvarjajo ovire za razumevanje komunikacijskega procesa. Posameznik mora poznati sporočila, pritegniti pozornost in jih predati ter vztrajati pri poskusih pošiljanja sporočila, dokler ni dostavljeno ali mu očitno ne uspe. Lepota PECS je v tem, da morajo učenci za posredovanje tega sporočila najti sliko in pritegniti pozornost partnerja, da izvedejo izmenjavo. Če partner ne vzame slike, komunikacija ni popolna.

 1. Osredotoča se na pobudo

Ljudje z avtizmom imajo pogosto težave pri začetku pogovora. To pomeni, da bodo sedeli in čakali, da jih nekdo vpraša “Kaj hočeš?” ali jim izročite dopolnilni komunikacijski sistem, preden lahko kaj rečejo. PECS je namenjen ljudem z avtizmom, ki lahko izrazijo svoje potrebe, želje in mnenja kot mi ostali. Za to morajo vzpostaviti komunikacijo.

To pomeni, da jih moramo naučiti, kako začeti pogovor. PECS to naredi tako, da vzpostavi situacije, v katerih posameznik želi komunicirati in za pomoč uporablja neverbalne znake. Na ta način se posamezniki naučijo komunicirati, ko si nekaj želijo. V naslednjih fazah jih naučijo iti tja, kjer so slike, in do partnerja, s katerim želijo komunicirati, da predajo svoje sporočilo.

 1. Lahko zmanjša problematično vedenje

Raziskava je pokazala, da uporaba PECS za poučevanje komunikacijskih funkcij zmanjša težavno vedenje. Če jih naučimo zahtevati, kar je zanje potrebno ali želeno, lahko komunikacijska strategija nadomesti zahtevno vedenje.

 1. Lahko stimulira govor

Mnogi starši in učitelji se bojijo, da bo avgmentativna komunikacija zavirala razvoj govora. Raziskave kažejo, da lahko PECS sčasoma poveča govorno kompetenco. Nekateri posamezniki seveda prenehajo uporabljati PECS, ko postanejo bolj spretni, ker je njihova uporaba govora veliko učinkovitejša. PECS vključuje protokole in strategije, ki še posebej krepijo in spodbujajo govor. Na ta način učenje komuniciranja poveča verjetnost, da bodo posamezniki uporabljali govor, in če govora ne uporabljajo spretno, jim zagotovi funkcionalen način komuniciranja.

 1. Zelo preprost za interpretacijo

Slike so lahko razumljive vsem. To naredi komunikacijo učinkovito in uspešno v vseh okoljih ter spodbuja nadaljnjo komunikacijo.

 1. Je razširljiv

Ko je učenec sposoben uporabiti sliko in opraviti izmenjavo, se sistem premakne na učenje učenca, kako naj pride do knjige in partnerja. Prav tako začne podaljševati dolžino učenčeve komunikacije z uporabo stavčnega traku, kot tudi povečuje funkcije njihove komunikacije na opisovanje elementov zahtev in nato komentiranje.

 1. Gradi na prednostih

Nekateri avtorji poudarjajo, da so posamezniki z avtizmom pogosto (vendar ne vedno) manj spretni pri motoričnem posnemanju, fini motoriki in predstavnem spominu. Pogosto so bolj vešči vizualnega razlikovanja ali vizualnih zaznavnih sposobnosti. Ker je PECS strategija, ki temelji na selekciji, gradi na prednostih učencev, da jih nauči njihovih slabosti, tj. njihovih spretnosti vizualnega zaznavanja, da obravnavajo njihove šibkejše komunikacijske sposobnosti.

 1. Je ekonomičen

PECS je poceni in ga je mogoče enostavno implementirati z računalniškim iskanjem slik in kamerami mobilnih telefonov. Vse, kar potrebujete, je komunikacijska knjiga, slike-simboli, stavčno ploščico in “ježke”.

 1. Temelji na dokazih

PECS je ena od na dokazih temelječih praks, opredeljenih v poročilu Nacionalnega centra za razvoj kariere.

SLABOSTI

PECS lahko pomaga rešiti problem sestavljanja stavkov in otrokom z avtizmom omogoči samostojnost v vsakdanjem življenju. Vendar ima ta komunikacijski sistem več omejitev.

 1. Stroški usposabljanja in časa

Starši in vzgojitelji, ki želijo učinkovito uporabljati PECS, potrebujejo usposabljanje za uporabo slikovnih kartic in map. Usposabljanje je sestavljeno iz šestih faz in je dolgotrajno.

Uporaba neverbalne komunikacije otežuje doseganje običajnih komunikacijskih veščin. Zato se morajo starši in vzgojitelji dodatno potruditi, da otrokom, ki uporabljajo PECS, pomagajo pri učenju. To lahko od staršev in učiteljev zahteva, da vložijo več denarja in časa.

 1. Omejitve komunikacije

PECS lahko postane omejevalni dejavnik, ko ljudje z avtizmom izboljšajo svoje komunikacijske sposobnosti, saj ni vedno ustreznih slikovnih kartic, s katerimi bi otroci lahko povedali svoje misli. Nezmožnost jasne komunikacije z otrokom lahko povzroči, da si učitelji in terapevti napačno razlagajo otrokove potrebe in zamisli, kar v učni proces vnese zmedo in frustracijo.

 1. Zahteve za prilagajanje

Slediti prilagoditvam, ki so potrebne za učinkovitost PECS, je izziv. Pri uporabi tega sistema je treba mapo ali tablo, ki vsebuje slikovne kartice, stalno prilagajati. Ko se učenčeve komunikacijske sposobnosti izboljšujejo, je treba dodati zapletene slikovne kartice. To pomeni, da večina ljudi, ki uporabljajo PECS, potrebuje dostop do računalnika in tiskalnika. Računalniki in tiskalniki omogočajo učencem na različnih stopnjah uporabo slik, ki ustrezajo njihovi ravni učenja.

Za njegovo izvedbo bomo sledili šestim fazam, ki si jih lahko ogledate v Prilogi 2 (Collet-Klingenberg 2008).