Učne igre za mlade odrasle z disleksijo

compendium

Država: Latvija 

Področja: Pomožna tehnologija, učenje na podlagi iger

Glavni cilj projekta DYS2GO je zagotoviti vrsto mobilnih motivacijskih in stimulativnih učnih iger za skrbno izbrano paleto veščin, za katere je znano, da so pomembne za mlade odrasle z disleksijo, pomembne tudi pri učenju jezikov.

Oseba z disleksijo mora redno usposabljati svoje sposobnosti zaznavanja, sicer so lahko vsi ukrepi vključujočega izobraževanja, na primer v poklicnem izobraževanju, visokošolskem izobraževanju ali nadaljnjem usposabljanju odraslih, neuspešni. Takšno usposabljanje je predpogoj za fonološko in pravopisno obdelavo. Vključujoče učenje zahteva dostopnost posameznih učnih virov (na primer digitalnih učnih orodij, prilagojenih splošnim ali specifičnim učnim potrebam), za učenje na različne načine, ki nadomestijo pomanjkljivosti. Interaktivne vaje lahko pomagajo osebam z disleksijo pri treniranju posebnih veščin.

Učne igre DYS2GO lahko uporabljajo mladi odrasli z disleksijo kot orodje za samoučenje ali pa se lahko uporabljajo kot del strukturiranih dejavnosti v učilnici/skupini.

Igre so na voljo za mobilne naprave (Android, Apple IOS) kot tudi za namizne računalnike Windows (načrtovana je tudi uporaba tablic Windows).

Prakso je mogoče vgraditi neposredno v izobraževalni program ali jo uporabiti v obliki samostojnega učenja kot metodo/orodje za usposabljanje, ki temelji na igri.
– mladi odrasli, stari 16+ – Učitelji za osebe s posebnimi potrebami, mentorji in trenerji, ki delajo z mladimi odraslimi z disleksijo – učitelji v šolah (inkluzija)
Ne, ni, vendar zagotavlja sistem točkovanja: kadarkoli uporabnik igra IN konča igro, dobi določeno število točk:
 • 10 točk za stopnjo 1
 • 20 točk za stopnjo 2
 • 30 točk za stopnjo 3

Mladim odraslim, torej starejšim od 16 let, omogočiti razvoj veščin, ki so zelo pomembne pri njihovih prizadevanjih za premagovanje težav, ki jih povzroča disleksija, in omogočajo boljše uresničevanje njihovih potencialov v vseh vidikih življenja.

Pomoč trenerjem in učiteljem, ki redno delajo z dislektičnimi učenci, pa tudi učiteljem z manj izkušnjami z dislektičnimi učenci, ki iščejo dodatne vire za svoje delo, z namenom spodbujanja inkluzije v rednih šolah.

Prejšnja projekta, na katerih temelji DYS2GO, GRUNDTVIG EDYSGATE (2008) in DYS 2.0 (2011), sta zagotavljala učne igre za mlade z disleksijo na platformi Windows. Te učne igre so leta 2009 osvojile avstrijsko multimedijsko nagrado /kategorija socialnih storitev in nagrado World Summit Award 2009/ v kategoriji E-izobraževanje/izobraževanje.

 • Učenje, temelječe na igrah
 • Inkluzivno izobraževanje
 • Samostojno učenje
 • Vizualna diskriminacija
 • Vizualni spomin
 • Vizualno zaporedje
 • Slušna diskriminacija
 • Slušni spomin
 • Slušno zaporedje
 • Prostorski položaj
Pomembno se je osredotočiti na ustrezne spretnosti za učenje in motivirati odrasle tako, da je učenje spodbudno.