Module 1, Topic 1
In Progress

2.6. Ένταξη ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στην κοινωνία

Για να λειτουργήσει σήμερα η κοινωνική ένταξη σημαίνει ότι όλοι μαζί πρέπει να εργαστούμε μέσα σε μια κοινότητα, για να αντιμετωπίσουμε και να αποφύγουμε συνθήκες ή προβλήματα που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως η φτώχεια, η ανεργία ή η απομόνωση λόγω ασθένειας.

Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί μερικές φορές να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με συνοχή και δομή. Για το λόγο αυτό, συχνά κινδυνεύουν από κοινωνική απομόνωση, αυξημένο άγχος και προβλήματα ψυχικής υγείας. Συχνά, η έννοια της κοινωνικής ένταξης αυτοτροφοδοτείται και γίνεται μακροχρόνια, οδηγώντας σε επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως η ψυχική ασθένεια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ανεπαρκή υποστήριξη ή συνεργασία από την κοινότητα.

Η αυτοεκτίμησή τους θα ενισχυθεί μέσω της κοινωνικής ένταξης, η οποία θα είναι πολύ θετική και θα αντανακλάται στις σχέσεις τους με την οικογένεια, τους φίλους, τη σταδιοδρομία και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν και θα συνεργάζονται για να κάνουν τη ζωή τους όσο το δυνατόν πιο θετική και ανεξάρτητη.

Δυστυχώς, εξακολουθεί να υπάρχει στίγμα για τα ευάλωτα άτομα αυτής της ομάδας και γι’ αυτό οι κυβερνήσεις θέτουν στο επίκεντρο της προσοχής την ένταξη αυτών των ατόμων. Ωστόσο, λόγω των περικοπών στην υγειονομική περίθαλψη, ο αριθμός των κοινωνικών λειτουργών έχει μειωθεί και αυτό έχει οδηγήσει στην ανάγκη μιας ολιστικής, κοινοτικής προσέγγισης για την υποστήριξη ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνική ένταξη:

  1. Εισάγετε μια καθημερινή ρουτίνα

Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να πηγαίνουν σε επαγγελματικά κέντρα, όπου οι φροντιστές είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι και έμπειροι. Εκεί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα που είναι τόσο εκπαιδευτικά όσο και κοινωνικά ευχάριστα. Θα αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας και θα διασκεδάσουν μέσω του ελεύθερου χρόνου, κάνοντας εργαστήρια μαγειρικής, δημιουργικής έκφρασης ή κίνησης.

  1. Προώθηση του εργασιακού πνεύματος

Η εργασία μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και να δώσει σε ένα άτομο μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Η ενθάρρυνση της αναζήτησης εργασίας, αφενός, αυξάνει την αίσθηση ανεξαρτησίας και, αφετέρου, συμβάλλει στην εξασφάλιση των προς το ζην. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν απλώς ανάγκη να έχουν μια εργασία κατάλληλη για την κατάστασή τους, η οποία θα τα κάνει να αναπτύξουν την αίσθηση της χρησιμότητας και του ανήκειν.

  1. Διδασκαλία της ανεξαρτησίας

Η μάθηση συχνά δεν είναι ισότιμη, καθώς δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να μάθουν κάποιες δεξιότητες που οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε δεδομένες. Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες και δεν είναι όλα τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες τόσο ανεξάρτητα όσο θα θέλαμε να είναι. Για παράδειγμα, τα ψώνια ή η επιβίβαση στο λεωφορείο είναι δραστηριότητες που κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν επειδή δεν έχουν διδαχθεί ή επειδή δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Το να τους διδάξουμε αυτή την ανεξαρτησία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα αυξήσει την αυτοεκτίμησή τους και θα κάνει τις κοινωνικές σχέσεις πιο αποτελεσματικές.

  1. Ενίσχυση υποστήριξης

Η υποστήριξη κάθε ατόμου είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία κάθε ευάλωτου ενήλικα. Η οικογένεια, μαζί με τον/την εκπαιδευτικό, είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό. Ένας/μία εκπαιδευόμενος/η με μαθησιακές δυσκολίες θα χρειαστεί την υποστήριξη ενός ενήλικα για να μάθει νέες δεξιότητες ή εμπειρίες που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή.

Η κατανόηση της ζωής άλλων ατόμων με δυσκολίες μας κάνει να συμμετέχουμε ως κοινότητα. Η ενσυναίσθηση είναι ένα συναίσθημα που συμβάλλει στην εξάλειψη του στίγματος που τόσο αδόκιμα αποδίδεται στους ευάλωτους ενήλικες.

Στο παρελθόν, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες διαχωρίζονταν από τις κοινότητές τους και βρίσκονταν σε ιδρύματα. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν προσέφερε πολλές ευκαιρίες. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα κίνημα στις υπανάπτυκτες χώρες για τη λήψη θετικών μέτρων ώστε να αλλάξει η κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Τα κύρια μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η φροντίδα στην κοινότητα και η δράση για μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην κυρίαρχη κοινωνία.

Αν και τα κέντρα ημέρας είναι πολύ καλά, αυτό επιτείνει το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς εκεί πηγαίνουν μόνο άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις ανέλαβαν την πρωτοβουλία να εκσυγχρονίσουν τα κέντρα ημέρας ώστε να προωθήσουν την ανεξάρτητη διαβίωση και τις κοινωνικές δεξιότητες για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με διάφορες ομάδες ανθρώπων.

Στην περίπτωση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αλλάξει, καθώς σήμερα, αν ένας γονέας επιθυμεί να πάει το παιδί του σε ένα γενικό σχολείο, μπορεί να το κάνει, και είναι η τοπική αρχή και το σχολείο που αξιολογούν το παιδί και κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ένταξη. Παρά τα νέα αυτά μέτρα, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν πιστεύουν στα σχέδια των κυβερνήσεων να δράσουν κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα προκύπτει από την αργή ή παντελή έλλειψη αλλαγής της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Τελικά, πιστεύεται ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για να ενισχυθεί η υποστήριξη που επιτρέπει στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν την κοινωνική ένταξη.