Module 1, Topic 1
In Progress

3.4. Θετικό μαθησιακό περιβάλλον

Μέχρι στιγμής σε αυτή την ενότητα έχουμε διερευνήσει τα πολλά οφέλη της προσέγγισης της πολυαισθητηριακής δομημένης γλώσσας, της υποστηρικτικής τεχνολογίας και της ενεργής συμμετοχής των εκπαιδευόμενων.  Η εφαρμογή όλων αυτών των τεχνικών και στρατηγικών σε μια τάξη οδηγεί τελικά στη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα για τους/τις μαθητές/ριες με αναπηρίες, η μάθηση υπό τις έννοιες της θετικότητας και της συμπερίληψης συμβάλλει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και βελτιωμένα πρότυπα συμπεριφοράς (García-Carrión et al, 2018).

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και στρατηγικές για να κάνουν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται και υποστηρίζονται. Για παράδειγμα, επιστρέφοντας στην περίπτωση του “Πολυαισθητηριακού χώρου”, η δυνατότητα ενσωμάτωσης ακουστικών, οπτικών, κιναισθητικών στοιχείων στη διδασκαλία δημιούργησε ένα ιδιαίτερα θετικό μαθησιακό περιβάλλον για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, καθώς μπορούσαν να αισθάνονται περισσότερο προσαρμοσμένοι/ες και χαλαροί/ές, επιτρέποντας μια ευκολότερη μαθησιακή διαδικασία.

Επίσης, η δημιουργία καλών σχέσεων μέσω της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων παρακινεί τους/τις τελευταίους/ες:

“Οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών θα πρέπει να εστιάζουν στο να δίνουν το θετικό παράδειγμα (Εκπαιδευτικός), να οικοδομούν μια σταθερή σχέση με τους/τις μαθητές/ριες (Σχέση), να δημιουργούν μια ευχάριστη χαλαρή ατμόσφαιρα στην τάξη (Κλίμα) και να διασφαλίζουν ότι οι μαθητές/ριες κατανοούν τα καθήκοντα στα οποία εμπλέκονται (Καθήκον). Καθώς οι εκπαιδευτικοί θα επικεντρώνονται σε διδακτικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτές τις μακρο-στρατηγικές, οι μαθητές/ριες θα αισθάνονται περισσότερα κίνητρα στην τάξη της ξένης γλώσσας”. (Myreen, 2017, σ. 423).

Επικοινωνία σημαίνει επίσης προσωπική αλληλεπίδραση: πριν βιαστούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα σπουδών, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να γνωρίσουν τους/τις μαθητές/ριές τους, να μάθουν για τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές τους προκλήσεις και να δημιουργήσουν μια καλή και σταθερή βάση για να παραμείνουν συνδεδεμένοι/ες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω παιχνιδιών ομαδικής ανάπτυξης, τακτικών συναντήσεων στην τάξη ή 1:1, εξωσχολικών εκδηλώσεων ή απλά μιας κουβέντας μαζί τους κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος.

Μια άλλη τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες υποστηρίζονται μεταξύ τους για την επίτευξη κοινών στόχων.  Αυτό είναι πιο χρήσιμο στην περίπτωση μικρών τάξεων (<15 μαθητές/ριες), ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία και η βοήθεια από συν-εκπαιδευόμενους/ες. Επιτρέπει επίσης την παροχή ανατροφοδότησης και την άμεση ανταπόκριση στις τεχνικές που εφαρμόζονται. Με την επίτευξη ενός διαδραστικού περιβάλλοντος, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες κατανοούν την αξία του σεβασμού, της ομαδικής εργασίας και της θετικότητας, η εκμάθηση γλωσσών γίνεται διασκεδαστική και ωφελεί την πρόοδο των εκπαιδευόμενων (Ciccarone 2019).