Module 1, Topic 1
In Progress

7.3. Μελέτη περίπτωσης 3: Παιχνίδια εκμάθησης για νέους/ες ενήλικες με δυσλεξία

Ονομασία έργου: Παιχνίδια εκμάθησης για νέους/ες ενήλικες με δυσλεξία, DYS2GO.
Σύντομη περιγραφή: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του DYS2GO είναι να παρέχει μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών υψηλής κινητικότητας και κινήτρων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον και αναπτύσσουν μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά δεξιοτήτων που είναι γνωστό ότι είναι σημαντικές για τους/τις νέους/ες ενήλικες με δυσλεξία, και είναι σχετικές και με την εκμάθηση γλωσσών.
Περίοδος υλοποίησης: 2018-2021.

Επιμέρους στόχοι:

 • Να παρασχεθεί σε νέους/ες ενήλικες ηλικίας 16+ η ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις προσπάθειές τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προκαλεί η δυσλεξία και να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους σε όλες τις πτυχές της ζωής.
 • Να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές/ριες που εργάζονται τακτικά με μαθητές/ριες με δυσλεξία, καθώς και οι καθηγητές/ριες με λιγότερη εμπειρία στους/τις μαθητές/ριες με δυσλεξία που αναζητούν πρόσθετους πόρους για την εργασία τους, με στόχο να προωθηθεί η ένταξη στα γενικά σχολεία.

Ομάδες-στόχος:  Αυτή η πρακτική υποστηρίζει ή ωφελεί διαφορετικές ομάδες:

 • Νέοι/ες ενήλικες ηλικίας 16+
 • Καθηγητές/ριες, δάσκαλοι/ες και εκπαιδευτές ειδικής αγωγής που εργάζονται με νέους/ες ενήλικες με δυσλεξία
 • Καθηγητές/ριες στα σχολεία

Εμπλεκόμενες χώρες: Λετονία, Βουλγαρία, Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Λιθουανία.

Περιγραφή της πρακτικής

Ένα άτομο με δυσλεξία πρέπει να αναπτύσσει τις αντιληπτικές δεξιότητές του σε τακτική βάση, διαφορετικά τα εκπαιδευτικά μέτρα που απευθύνονται σε όλους, για παράδειγμα, στην ΕΕΚ, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στη συνεχή κατάρτιση ενηλίκων, μπορεί να αποτύχουν. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη φωνολογική και ορθογραφική επεξεργασία.

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι διαδραστικές ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο με δυσλεξία να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες, το θέμα είναι όμως ότι η πλειονότητα των διαθέσιμων ασκήσεων επικεντρώνεται στα παιδιά και συνήθως δεν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα. Εν ολίγοις, αν και τα οφέλη αυτής της πρακτικής είναι γνωστά, δεν υπάρχει εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες και αυτά που υπάρχουν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα άτομα αυτά, λόγω της φύσης τους που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά.

Το έργο DYS2GO λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις των δυσλεκτικών νέων ενηλίκων από την ηλικία των 16 ετών και μετά. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα λαμβάνει χώρα το απόγευμα ή το βράδυ (εκτός των τυπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και παρέχεται από εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές με εξειδίκευση στη δυσλεξία.

Το έργο αυτό βασίζεται στην τεχνολογία, η οποία διευκολύνει την κάλυψη των αναγκών των ενηλίκων να μαθαίνουν «παντού και οποτεδήποτε». Οι φορητές συσκευές έχουν γίνει πράγματι εξαιρετικά ισχυρές και δημοφιλείς ειδικά στους/τις νεαρούς/ές ενήλικες και προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για μάθηση με ευέλικτους τρόπους, ειδικά για τους/τις  νέους/ες.

Δράσεις και υλικά που έχουν αναπτυχθεί

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Αναπτύχθηκε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο. Συλλέχθηκαν πληροφορίες από τις χώρες των εταίρων για να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη του έργου.
 • Δημιουργήθηκε ένα πακέτο αρχείων πολυμέσων. Το δεύτερο βήμα ήταν η δημιουργία και η συλλογή περιεχομένου για την εφαρμογή παιχνιδιών (εικόνες, κείμενα κ.λπ.).
 • Αναπτύχθηκαν οι προδιαγραφές των παιχνιδιών.
 • Δημιουργήθηκαν εφαρμογές εκπαιδευτικών παιχνιδιών για: IOS, Android, Widows για επιτραπέζιους υπολογιστές και τάμπλετ. Ανατρέξτε στην ενότητα Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση για να κατεβάσετε το παιχνίδι.
 • Δημιουργήθηκε ένας οδηγός για τους/τις εκπαιδευτικούς που απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή στην τάξη. Στην ενότητα Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση παρέχεται πρόσβαση στον οδηγό.

Αντίκτυπος και τελικά αποτελέσματα

Το πιο απτό αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο 206 δωρεάν εκπαιδευτικών παιχνιδιών που διατίθενται σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά, Τσέχικα, Λιθουανικά και Λετονικά). Τα διαδραστικά αυτά παιχνίδια επικεντρώνονται στους ακόλουθους επτά τομείς:

 • Ακουστική διάκριση (18 παιχνίδια)
 • Ακουστική μνήμη (18 παιχνίδια)
 • Ακουστική ακολουθία (52 παιχνίδια)
 • Οπτική διάκριση (34 παιχνίδια)
 • Οπτική μνήμη (29 παιχνίδια)
 • Οπτική ακολουθία (18 παιχνίδια)
 • Θέση στον χώρο (37 παιχνίδια)

Οι επτά τομείς επιλέχθηκαν με βάση μια έρευνα, σύμφωνα με την οποία, αυτοί  θα διεγείρουν μέρη του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται σε πολλές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης.

Το εργαλείο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στα άτομα να παίξουν μεμονωμένα παιχνίδια για να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες ή να αναπαραστήσουν σενάρια όλων των παιδαγωγικών τύπων. Η δεύτερη επιλογή αποτελείται από πέντε διηγήματα που κάνουν τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική:

 • Χαμένοι στην πυραμίδα
 • Καλή ή κακή τύχη
 • Όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα
 • Ένα ταξίδι εκπλήξεων
 • Το οικογενειακό μυστικό

Τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν μετά τις δοκιμές δείχνουν ότι η συνολική αξιολόγηση των παιχνιδιών είναι θετική. Οι χρήστες είναι ευχαριστημένοι και οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την επιθυμία να αναπτυχθούν περισσότερα παρόμοια παιχνίδια και, ει δυνατόν, να συνδεθούν τα θέματα των παιχνιδιών με το εκπαιδευτικό υλικό σε διαφορετικά σχολικά γνωστικά αντικείμενα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα παιχνίδια αυτά δεν αποτελούν ψυχαγωγικό εργαλείο και θα πρέπει να παρουσιάζονται στους/τις μαθητές/ριες ως μαθησιακές δραστηριότητες.

Γιατί είναι καλή πρακτική;

Το έργο DYS2GO έχει επιλεγεί ως καλή πρακτική επειδή προσφέρει ένα τεχνολογικό εργαλείο για την επίλυση ενός υπάρχοντος προβλήματος/ανάγκης.

Οι διαδραστικές ασκήσεις βοηθούν τα άτομα με δυσλεξία να εξασκήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά υπάρχουν και ορισμένες ασκήσεις που επικεντρώνονται στις ανάγκες των ενηλίκων. Το έργο αυτό προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση για την υποστήριξη των ενηλίκων στη μαθησιακή τους διαδικασία. Στη μελέτη περίπτωσης αυτή μπορούν να επισημανθούν τρεις βασικές αρχές που υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευόμενους με μαθησιακές δυσκολίες: η μάθηση με βάση το παιχνίδι, η συμμετοχική εκπαίδευση και η αυτό-εκπαίδευση.