Μέθοδος Kikus

Χώρα Μελέτης: Γερμανία Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Υποστηρικτική Τεχνολογία, Πολυαισθητηριακός/ή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Η προσέγγιση KIKUS προσφέρει ένα εύκολο, πρακτικά προσανατολισμένο μοντέλο που βοηθάει…