Το έργο

Το έργο

Το έργο TuDOrs απευθύνεται σε καθηγητές ξένων γλωσσών και εκπαιδευτές κατάρτισης.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών, στην ενίσχυση του τρόπου με τον οποίο διδάσκουν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές.

Μια σημαντική πτυχή του έργου είναι η ενίσχυση των ήπιων και εγκάρσιων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τη ένταξη μαθητών με αναπηρίες / πρόσθετες ανάγκες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών.
 • Προώθηση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών.
 • Προώθηση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Αποτελέσματα

 • τουλάχιστον 30 καλές πρακτικές, από χώρες της ΕΕ, στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 • περισσότεροι από 100 εμπειρογνώμονες ξένων γλωσσών και μαθησιακών δυσκολιών θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου
 • τουλάχιστον 140 καθηγητές ξένων γλωσσών θα εκπαιδευτούν μέσω του διαδικτυακού προγράμματος εκπαίδευσης TuDOrs
 • τουλάχιστον 200 καθηγητές ξένων γλωσσών θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους
 • ανάπτυξη όλων των αποτελεσμάτων του έργου σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ρουμανικά
 • θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 7 εκδηλώσεις στις χώρες των εταίρων
 • προσέγγιση και εμπλοκή τουλάχιστον 80 ιδρυμάτων και οργανισμών ξένων γλωσσών για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του έργου
 • περισσότερα από 1.500 άτομα θα προσεγγιστούν μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης.

Ομάδες στόχοι

Άμεσες

 • καθηγητές ξένων γλωσσών
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα ξένων γλωσσών
 • ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία παρέχουν μαθήματα ξένων γλωσσών

Έμμεσες

 • άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και οι οικογένειές τους
 • επαγγελματίες στο τομέα ξένων γλωσσών
 • επαγγελματίες στον τομέα των μαθησιακών αναπηριών
 • ενώσεις εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών
 • ενώσεις για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Άλλες

 • τοπικές, περιφερειακές, εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες στον τομέα της εκπαίδευσης
 • πανεπιστήμια