projekt

Projekt TuDOrs cilja na učitelje tujih jezikov in izvajalce usposabljanj.

Namen projekta je izpopolniti znanja in veščine učiteljem tujih jezikov, za lažje poučevanje oseb z učnimi težavami s pomočjo uporabe inovativnih metod in praks.

Pomemben vidik projekta je krepitev mehkih in transverzalnih (prečnih) veščin učiteljev pri lažjem vključevanju učencev s težavami/posebnimi potrebami v izobraževalni proces.

Cilji projekta se nanašajo na:

 • povečanje ozaveščenosti učiteljev tujih jezikov pri poučevanju oseb z učnimi težavami
 • nadgradnjo veščin in kompetenc učiteljem tujih jezikov
 • promoviranje inkluzivnega izobraževanja.
project
objectives banner 2

Cilji

Cilji projekta se nanašajo na:

 • povečanje ozaveščenosti učiteljev tujih jezikov pri poučevanju oseb z učnimi težavami
 • nadgradnjo veščin in kompetenc učiteljem tujih jezikov
 • promoviranje inkluzivnega izobraževanja.

Rezultati

 • najmanj 30 dobrih praks iz držav članic EU s področja poučevanja oseb z učnimi težavami
 • več kot 100 strokovnjakov s področja tujih jezikov in učnih težav bo vključenih v izdelavo projektnih rezultatov
 • najmanj 140 učiteljev tujih jezikov se bo usposabljalo po TuDOrs Spletnemu programu usposabljanja
 • najmanj 200 učiteljev tujih jezikov bo uporabljalo orodje za samoocenjevanje pri meritvah svojih veščin in kompetenc
 • izdaja vseh projektnih rezultatov v šestih jezikih: Angleščini, Grščini, Slovenščini, Španščini, Italijanščini in Romunščini
 • vsaj 7 multiplikacijskih dogodkov bomo organizirali v partnerskih deželah
 • v teku projekta bomo dosegli najmanj 80 ustanov za tuje jezike in organizacij za ukvarjanje z učnimi težavami
 • s pomočjo diseminacije bomo dosegli čez 1500 posameznikov
objectives banner

Ciljne skupine

teachers pictogram sketched
institutions pictogram sketched
associations pictograms sketched