rezultati

Med izvajanjem projekta bodo ustvarjeni trije ločeni rezultati. Kompendij, tečaj usposabljanja in orodje za samoocenjevanje, katerih namen je podpreti, izboljšati, preusmeriti in okrepiti zmogljivosti učiteljev tujih jezikov.

Digitalni kompendij

outputs 1

z več kot

0
ponujenimi dobrimi praksami

Spletno usposabljanje

outputs 2

pilotna izvedba z več kot

0
učitelji tujih jezikov

Samoocenjevanje

outputs 3

vsaj

0
učiteljev tujih jezikov se bo samo ocenilo

Digitalni kompendij

obstoječih inovativnih in učinkovitih praks in orodij pri učenju tujih jezikov za osebe z učnimi težavami

Večjezični digitalni kompendij bodo skupaj izdelali vsi projektni partnerji.
Vseboval bo dobre prakse in orodja namenjene učenju oseb z učnimi težavami. Partnerji bodo nabrali primere dobrih praks iz več evropskih držav. Učitelje tujih jezikov in izvajalce izobraževanj bomo spodbujali k brskanju po kompendiju, da bodo našli inovativne učne pristope pri poučevanju oseb z učnimi težavami.

outputs 4
outputs 5

Spletni program usposabljanja

brezplačen, odziven in uporabniku prijazen

Razvit bo inovativni program spletnega usposabljanja, namenjen krepitvi znanja, spretnosti in kompetenc učiteljev tujih jezikov pri poučevanju ljudi z motnjami v učenju. Spletni program usposabljanja bo dostopen, uporabniku prijazen in večjezičen.

Orodje za samoocenjevanje

za učitelje / izobraževalce tujih jezikov, bo na voljo brezplačno, odzivno in uporabniku prijazno.

Orodje za samoocenjevanje bo učiteljem tujih jezikov omogočilo samooceno njihovih spretnosti pri poučevanju ljudi z učnimi težavami. Orodje bo popolnoma odzivno in dostopno prek katere koli digitalne naprave.

outputs 6