rezultatele

De-a lungul implementării proiectului vor fi create trei rezultate discrete. Un compendiu, un curs de formare și un instrument de auto-evaluare, toate având ca scop susținerea, perfecționarea, recalificarea și consolidarea capacităților profesorilor de limbi străine.

Compendiu Digital

outputs 1

cu mai mult de

0
bune practici oferite

Instruire Online

outputs 2

pilotat de mai mult de

0
profesori de limbi străine

Auto-Evaluare

outputs 3

folosit de mai mult de

0
Profesori de limbi străine

Compendiu Digital

a practicilor inovatoare și eficiente si a intrumentelor existente în predarea limbilor străine (FL) persoanelor cu dificultăți de învățare (LD)

Un Compendiu digital multilingv va fi dezvoltat de către partenerii de proiect.
Compendiul va conține bune practici și instrumente în predarea limbilor străine persoanelor cu dificultăți de învățare. Partenerii vor selecta bunele practici din mai multe țări europene. Profesorii de limbi străine și furnizorii de formare vor fi încurajați să parcurgă compendiul și să găsească abordări educaționale inovatoare în predarea persoanelor cu dificultăți de învățare.

outputs 4
outputs 5

Program de Instruire On-line

gratuit, complet receptiv și ușor de utilizat

e va dezvolta un program inovator de formare online, cu scopul de a consolida cunoștințele, abilitățile și competențele profesorilor de limbi străine în predarea persoanelor cu dificultăți de învățare. Programul de instruire online va fi accesibil, ușor de utilizat și multilingv.

Instrument de autoevaluare

pentru profesori / formatori de limbi străine (FL), gratuit, complet receptiv și ușor de utilizat

Instrumentul de Auto-Evaluare va permite profesorilor de limbi străine să își autoevalueze abilitățile de predare catre persoanele cu dificultăți de învățare. Instrumentul va fi complet receptiv și accesibil prin orice dispozitiv digital.

outputs 6