Spreminjanje učnih težav v priložnosti

Spreminjanje učnih težav v priložnosti

Živimo v svetu, v katerem je v vsakodnevnem življenju znanje tujih jezikov pomembno iz več vidikov, pa naj gre za potovanja ali delovno mesto. Vsi bi morali imeti možnost učenja tujih jezikov, posebno pozornost pa je potrebno nameniti tistim z učnimi težavami.

Projekt TuDOrs daje učiteljem tujih jezikov potrebne spretnosti in kompetence, ki jih potrebujejo pri učinkovitem poučevanju oseb z učnimi težavami.

‘Invalidnost ni nepremostljiva ovira za uspeh’
Stephen Hawking
tudors

novice

tuDOrs home image 4 people sketch 2

projekt

Projekt TuDOrs cilja na učitelje tujih jezikov in izvajalce usposabljanj.

Namen projekta je izpopolniti znanja in veščine učiteljem tujih jezikov, za lažje poučevanje oseb z učnimi težavami s pomočjo uporabe inovativnih metod in praks.

Pomemben vidik projekta je krepitev mehkih in transverzalnih (prečnih) veščin učiteljev pri lažjem vključevanju učencev s težavami/posebnimi potrebami v izobraževalni proces.

outputs 1
outputs 2
outputs 3

ciljne skupine

aim goal sketch

partnerji

University of Ptuj
Slovenija
Works Quality Logo
Romunija
p_consulting logo
Grčija
Open Europe Logo
Španija
COMCY logo
Ciper
Azione logo
Italija
Dyslexia Association of Ireland logo
Irska
errotu logo
Španija