Spreminjanje učnih težav v priložnosti

Spreminjanje učnih težav v priložnosti

Živimo v svetu, v katerem je v vsakodnevnem življenju znanje tujih jezikov pomembno iz več vidikov, pa naj gre za potovanja ali delovno mesto. Vsi bi morali imeti možnost učenja tujih jezikov, posebno pozornost pa je potrebno nameniti tistim z učnimi težavami.

Projekt TuDOrs daje učiteljem tujih jezikov potrebne spretnosti in kompetence, ki jih potrebujejo pri učinkovitem poučevanju oseb z učnimi težavami.

‘Invalidnost ni nepremostljiva ovira za uspeh’
Stephen Hawking

novice

projekt

Projekt TuDOrs cilja na učitelje tujih jezikov in izvajalce usposabljanj.

Namen projekta je izpopolniti znanja in veščine učiteljem tujih jezikov, za lažje poučevanje oseb z učnimi težavami s pomočjo uporabe inovativnih metod in praks.

Pomemben vidik projekta je krepitev mehkih in transverzalnih (prečnih) veščin učiteljev pri lažjem vključevanju učencev s težavami/posebnimi potrebami v izobraževalni proces.

01.
Kompendij

Večjezični digitalni kompendij

več

02.
e-učenje

Inovativno spletno usposabljanje 

več

03.
Samoocenjevanje

Orodja za učitelje

več

ciljne skupine

partnerji

Slovenija
Romunija
Grčija
Španija
Ciper
Italija
Irska
Španija