partnerji

Partnerji v projektu TuDOrs

PUBLIC UNIVERSITY OF PTUJ

Ljudska univerza Ptuj (LUP) je sodobna, uporabniku prijazna ustanova za izobraževanje odraslih, znana po svoji strokovnosti in izkušenosti, z bogatim naborom programov za različne ciljne skupine. S svojimi skoraj 100 letnimi izkušnjami na področjih formalnih in neformalnih izobraževanj, je LUP vodilna izobraževalna ustanova za odrasle v regiji. Njena ustanoviteljica je Mestna občina Ptuj, ustanovljena je bila za potrebe izobraževalne dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu. LUP nudi širok nabor formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, namenjenih tako delovnemu kot vsakodnevnemu življenju z visokim poudarkom na vključevanje starejših skozi številne dejavnosti namenjene aktivnemu staranju.

partners Sl
partners Ro

WORK’S QUALITY SRL ROMUNIJA

Je SMP (majhna in srednja podjetja) iz Romunije in ima 10 stalnih sodelavcev ter portfelj več kot 100 strank. Ustanovljeno je bilo leta 2012 in od vsega začetka je podjetje osredotočeno na izboljšanje svojih storitev in zmogljivosti za doseganje svojih ciljev: z oblikovanjem učnih metod in kompetenc zagotoviti pametne ter trajnostne tehnike managementa in rešitve pri izobraževanjih. Oboje izvaja tako v vlogi vodilnega partnerja kot svetovalca. Nenehni razvoj in širitev dejavnosti, kakor tudi stalno investiranje v znanje ter inovativne rešitve, omogočajo Work’s Quality, da se uspešno sooča s konkurenco, se razvija in raste, žanje priznanja, dobre gospodarske rezultate in daljša seznam strank ter sodelavcev.

p-consulting.gr GRČIJA

p-consulting.gr je IT podjetje za izobraževanje in svetovanje iz Patrasa v Grčiji. Glavne dejavnosti podjetja so zagotavljanje kakovostnih IT in svetovalnih storitev v poslovnem smislu za družbe in podjetja v vseh ekonomskih panogah, izobraževalne storitve za različne ciljne skupine (mlade, učitelje v osnovnih in srednjih šolah, osebe iz ranljivih skupin, starejši, brezposelni, podjetniki itd.), informacijske storitve, osredotočanje na spletni razvoj in ustvarjanje spletnih izobraževalnih platform, upravljanje in razvoj projektnih storitev, ki so večinoma usmerjene v izboljšanje kakovosti ljudi, zlasti iz socialno ranljivih skupin.

partners Gr
partners Cy

CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CIPER (COMCY)

je neprofitna organizacija za usposabljanje, raziskave in razvoj, dejavna na področju projektnega vodenja, usposabljanja in svetovanja. Njihova vizija je spodbujanje socialnih in poslovnih kompetenc pri različnih ciljnih skupinah (tako posameznikih kot skupinah) z inovativnimi rešitvami in metodami usposabljanja, ki izhajajo iz najboljših praks EU, za obetavnejši jutri.

Associació de Programes Educatius OpenEurope

Združenje izobraževalnih storitev “OpenEurope” je neprofitna organizacija, katere namen je vključevanje izobraževalcev, učiteljev, profesorjev, študentov in celotne skupnosti pri izvajanju projektov in programov, ki zasledujejo procese vseživljenjskega učenja. Programi so zasnovani za razvijanje udeleženčeve komunikativnosti, vodstvenih in poklicnih veščin. Posebna pozornost je namenjena krepitvi zmogljivosti nevladnim organizacijam in prostovoljstvu z namenom reševanja in izboljšanja socialnih vprašanj, posebej tistih, ki so povezana z aktivnim državljanstvom, migracijami in tehnologijami v službi ljudi ali pametnih mest.

partners Sp

Errotu

ERROTU je SMP podjetje, ki se ukvarja s specializirano arhitekturo namenjeno starejšim ljudem. Ustanovljeno je bilo leta 2014 in ima dve glavni usmeritvi: na eni strani svetovanje in usposabljanje, na drugi pa upravljanje in razvoj projektov ter načrtovanje, vse pa je namenjeno izboljšanju kvalitete življenj starejših s pomočjo izgradnje primernega okolja. Ustanovitelji podjetja imajo veliko podjetniških izkušenj, prav tako s procesi vodenja kakovosti v sodelovanju z ISO UNE 9001, ISO UNE 170001 in ISO UNE 170002. Izvajali so svetovalne storitve za javne in zasebne institucije, sistem vodenja kakovosti, projektni management, usposabljanja in bili govorniki na več kongresih in forumih. Sodelovali in razvijali so tako nacionalne kot mednarodne projekte o raziskavah in razvoju, večina od teh je obravnavala medsebojne učinke starajoče populacije in umetnega okolja. Na okoljskem področju so tesno sodelovali s fundacijo Aubixa, ki se ukvarja z izboljšanjem kvalitete življenja oseb z demenco.

Dyslexia Association Irska (DAI)

Ustanovljena je bila 1972 in se ukvarja z osebami prizadetimi z disleksijo. Prizadevajo si za opolnomočenje posameznikov. To počnejo tako, da zagotavljajo informacije, nudijo podporne storitve, se ukvarjajo z zagovorništvom in ozaveščanjem oseb z disleksijo in ki so z njo kakorkoli prizadeti. Njihova vizija je družba, ki ceni in ustreza potrebam ljudi z disleksijo in v kateri lahko posamezniki z disleksijo v celoti izkoristijo svoj potencial v vseh pogledih življenja. DAI ima sedež v Dublinu ter nacionalno mrežo delavnic, ki nudijo podporo lokalnim skupnostim po vsej Irski.

partners Ir
partners It

FORMA.Azione

Je kot Združenje strokovnjakov in svetovalcev, visoko specializirano za storitve poklicnega usposabljanja in učenja odraslih, s svojimi dejavnostmi pričela leta 1997. Njihovo poslanstvo je ustvarjanje konkretnih priložnosti za poklicni in socialni razvoj ciljnih skupin, lajšanje dostopa do usposabljanj posebej za nižje izobražene odrasle in delavce, starejše in ženske, vse z namenom nudenja podpore pri kariernem in individualnem usmerjanju ter s tem povezanih mehanizmih preverjanja znanj in spretnosti, krepitev samozavesti pri vodenju lastne kariere in aktivnem staranju, spodbujanja dostopnosti in udeležbe žensk na vseh ravneh trga dela, tudi z bojem proti spolnim stereotipom, pomoč pri izbiri kariere in poklica.
Je akreditirani regionalni center za usposabljanje, ki se od leta 2003 financira s pomočjo javnih nacionalnih finančnih skladov in s sredstvi EU. Od leta 2002 ima certifikat ISO 9001 za načrtovanje in zagotavljanje storitev poklicnega usposabljanja in izobraževanja odraslih.