Τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών – Έργο “IRENE”

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Ολλανδία Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Υποστηρικτική Τεχνολογία, Πολύ-αισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Το έργο “IRENE…

Η Μεθοδολογία Montessori στην Εκμάθηση Γλωσσών

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Πολύ-αισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Το έργο “Montessori Methodology in…

Μαθησιακές δυσκολίες ενηλίκων και εκμάθηση Ξένης Γλώσσας: Ευρωπαϊκές κοινές εμπειρίες για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτόμου προσέγγισης IRENE.

Χώρες μελέτης: Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Η παρούσα εργασία θα εστιάσει κυρίως στο Ολλανδικό πλαίσιο. Τομέας Εστίασης: Αυτή η Συγκριτική Δευτερογενής Έρευνα…

Ανάγκες κατάρτισης καθηγητών Αγγλικής γλώσσας και ετοιμότητα για τη συμπερίληψη δυσλεκτικών μαθητών: Η περίπτωση της Ελλάδας, της Κύπρου και της Πολωνίας

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Πολωνία και κυρίως η Κύπρος Τομέας Εστίασης: Ξένες γλώσσες & Δυσλεξία Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Αυτή η μελέτη εξετάζει την επίδραση…

3Dlexia

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα Τομέας εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Βοηθητική Τεχνολογία, Πολυαισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Το Παράδειγμα «3Dlexia» εφαρμόζεται στο Σχολείο EFL, «Αγαπώ τη…