Η Μεθοδολογία Montessori στην Εκμάθηση Γλωσσών

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Πολύ-αισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Το έργο “Montessori Methodology in…