Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Εισαγωγή

Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές ξένων γλωσσών που διδάσκουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  Αποτελείται από 8 ενότητες που καλύπτουν μια σειρά θεμάτων σχετικών με αυτό το γνωστικό αντικείμενο.  Οι μαθησιακοί στόχοι για κάθε ενότητα παρατίθενται μαζί με το βασικό περιεχόμενο, δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης, και προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση.

Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εμφάνιση όλων
Δεν έχετε εγγραφεί
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κλειστό προς το παρόν

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

  • 8 Ενότητες
  • 40 Θέματα
  • 8 Κουίζ
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με Βεβαίωση