Ναι, Μπορώ

Χώρα Μελέτης: Ιταλία Τομέας Εστίασης: Πολύ-αισθητηριακός/ή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Η μεθοδολογία χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που αφορά στη συγκινησιακή σφαίρα, για την υπέρβαση των…

Διδακτική μεθοδολογία για την επίτευξη γλωσσικής πιστοποίησης από άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (SLD[ΕΜΔ])

Χώρα Μελέτης: Ιταλία Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Υποστηρικτική Τεχνολογία, Πολύ-αισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Η διδακτική μεθοδολογία, που αναπτύχθηκε από την Ιταλική Ένωση…

Η Μεθοδολογία Montessori στην Εκμάθηση Γλωσσών

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία Τομέας Εστίασης: Γλώσσα, Ανάγνωση, Ορθογραφία/Γραφή, Πολύ-αισθητηριακή Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Το έργο “Montessori Methodology in…

Μαθησιακές δυσκολίες ενηλίκων και εκμάθηση Ξένης Γλώσσας: Ευρωπαϊκές κοινές εμπειρίες για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτόμου προσέγγισης IRENE.

Χώρες μελέτης: Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Η παρούσα εργασία θα εστιάσει κυρίως στο Ολλανδικό πλαίσιο. Τομέας Εστίασης: Αυτή η Συγκριτική Δευτερογενής Έρευνα…