Ανάγκες κατάρτισης καθηγητών Αγγλικής γλώσσας και ετοιμότητα για τη συμπερίληψη δυσλεκτικών μαθητών: Η περίπτωση της Ελλάδας, της Κύπρου και της Πολωνίας

Χώρα Μελέτης: Ελλάδα, Πολωνία και κυρίως η Κύπρος Τομέας Εστίασης: Ξένες γλώσσες & Δυσλεξία Σύντομη περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής Αυτή η μελέτη εξετάζει την επίδραση…