Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Εισαγωγή

Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές ξένων γλωσσών που διδάσκουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  Αποτελείται από 8 ενότητες που καλύπτουν μια σειρά θεμάτων σχετικών με αυτό το γνωστικό αντικείμενο.  Οι μαθησιακοί στόχοι για κάθε ενότητα παρατίθενται μαζί με το βασικό περιεχόμενο, δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης, και προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Content

Expand All

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Includes

  • 8 Ενότητες
  • 40 Θέματα
  • 8 Κουίζ
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Certificate