Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ

Εισαγωγή

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών από ενήλικες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Η ορολογία των μαθησιακών δυσκολιών διαφέρει με την πάροδο του χρόνου και επίσης σε σχέση με τη δικαιοδοσία. Κατά την εξέταση της ορολογίας, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις ενός συγκεκριμένου ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με συγκεκριμένη δυσκολία ή αναπηρία.

Η ενότητα 1 θα επικεντρωθεί στους διάφορους τύπους μαθησιακών δυσκολιών. Θα δοθεί ορισμός και περιγραφή των τύπων δυσκολιών που μπορεί να υπάρχουν, καθώς και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Οι περιγραφές αυτές προορίζονται για σύντομες περιγραφές των διαφόρων μαθησιακών δυσκολιών και δεν έχουν σκοπό να είναι εξαντλητικές ούτε είναι σε θέση να αντικατοπτρίζουν τις αποχρώσεις διαφορετικών ατόμων με την ίδια “διάγνωση”. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, όταν εργάζεστε με οποιονδήποτε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, να υπάρχει μια συνολική διάγνωση, η οποία αποτελεί το πρώτο “σημάδι” για την εξέταση των τύπων μαθησιακών προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίζουν, των αναγκών που έχουν και των τύπων στρατηγικών και υποστήριξης που θα τους βοηθήσουν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πιθανόν να επηρεάζουν όλους τους μαθητές με οποιοδήποτε είδος μαθησιακής δυσκολίας, για παράδειγμα η αυτοπεποίθησή τους ή οι προκαταλήψεις τους σχετικά με τις δυνατότητες ή την ικανότητά τους να μάθουν μια ξένη γλώσσα.

Επίσης, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν μαθητές που έχουν περισσότερους από έναν τύπους μαθησιακών δυσκολιών και παρόλο που υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν για τον καθένα, συχνά υπάρχει μεγάλος βαθμός ομοιότητας όσον αφορά τις μαθησιακές ανάγκες και τις αποτελεσματικές στρατηγικές υποστήριξης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ο/η εκπαιδευόμενος θα  είναι σε θέση να:

‘Έχει μια επισκόπηση των πιο συνηθισμένων μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιαστούν σε μια τάξη. Οι περιγραφές αυτές θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της φύσης αυτών των μαθησιακών δυσκολιών και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

Διάρκεια

Ο εκτιμώμενος χρόνος που θα χρειαστούν οι εκπαιδευόμενοι για να παρακολουθήσουν την ενότητα 1 είναι μία ώρα.

Απαιτήσεις

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εκπόνηση αυτής της ενότητας. Το μόνο απαραίτητο είναι ένας υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο.