Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ

Εισαγωγή

Στόχος της ενότητας 8 είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών με τις τρέχουσες πρακτικές, στρατηγικές και τεχνικές αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για να ενδυναμωθούν και να εξοπλιστούν με περαιτέρω εφόδια σε αυτό το έργο, θα μάθουν:

 • Πώς ορίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα από βασικούς τομείς ικανοτήτων.
 • Να διαμορφώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των μαθησιακών στόχων.
 • Σχετικά με τους διαφορετικούς σκοπούς για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Σχετικά με τα πρακτικά εργαλεία αξιολόγησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες:

 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τους βασικούς τομείς ικανοτήτων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στη δημιουργία και τη διαμόρφωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τις διάφορες κατηγορίες μαθησιακών στόχων.
 • Θα έχουν ενημερωθεί για τις παραδοσιακές και τρέχουσες πρακτικές αξιολόγησης της διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή, και θα είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν στα διδακτικά τους σχέδια.
 • Θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τους κύριους σκοπούς για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τις βασικές στρατηγικές και τεχνικές αξιολόγησης.

Διάρκεια

Οι συμμετέχοντες θα χρειαστούν περίπου τρεισήμισι ώρες για να ολοκληρώσουν αυτήν την ενότητα. Στον χρόνο αυτόν δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστούν για τις προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω ανάγνωση.

Απαιτήσεις

Για να συμμετάσχουν, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις για τις ΤΠΕ και τα μέσα για να συνδεθούν στο διαδίκτυο.