Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο

Η αυτό-εκπαίδευση ορίζεται ως μια μέθοδος συλλογής πληροφοριών και στη συνέχεια επεξεργασίας και συγκράτησής του χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου. Είναι ευθύνη του/ης εκπαιδευόμενου/ης να μαθαίνει και να συγκρατεί τη γνώση χωρίς τη βοήθεια άλλου ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης που βοηθά το άτομο να διδάξει στον εαυτό του δεξιότητες και γνώσεις που θα αποδειχθούν σχετικές με τις καθημερινές του δραστηριότητες. Δεν έχει αντικαταστήσει τη διδακτική διαδικασία μάθησης που χρησιμοποιείται παραδοσιακά, αλλά αντίθετα έχει γίνει ένα επιπλέον κλειδί που ανοίγει τις πόρτες της γνώσης για όλους/ες όσους/ες ενδιαφέρονται να την αποκτήσουν.

Διαδικασία αυτό-εκπαίδευσης:

 • Να είστε σαφείς ως προς τους στόχους και τους σκοπούς

Είναι σημαντικό για έναν/μία αυτοδίδακτο/η να έχει ξεκαθαρίσει τους στόχους και τους σκοπούς του/ης. Να θυμάστε ότι πρέπει να μελετήσουν και να μάθουν ανεξάρτητα μέσω της σκόπιμης μάθησης και επομένως πρέπει να έχουν σαφή αντίληψη από την αρχή. Ξεκινήστε τη διαδικασία της αυτό-εκπαίδευσης θέτοντας στόχους προσανατολισμένους στο αποτέλεσμα και έξυπνα διατυπωμένους. Καθορίστε τα θέματα και το τι πρέπει να καλυφθεί, ώστε ο/η εκαπιδευόμενος/η να μπορεί να συλλέξει σχετικές πληροφορίες χωρίς να χάνει χρόνο

 • Εύρεση αξιόπιστης πηγής

Με την έλευση του διαδικτύου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα βρουν απεριόριστο υλικό για οποιοδήποτε από τα θέματα που θέλουν να ακολουθήσουν. Βεβαιωθείτε ότι έχουν φτάσει σε μια ελεγμένα αξιόπιστη πηγή, ώστε οι πληροφορίες να είναι σωστές και επαληθευμένες.

 • Επιτρέψτε στους/ις εκπαιδευόμενους/ες να είναι περίεργοι

Αν οι εκπαιδευόμενοι/ες είναι περίεργοι/ες, τότε θα πρέπει να ψάξουν βαθιά και αυτό θα αποκαλύψει γεγονότα που θα τους βοηθήσουν στη διαδικασία αυτό-εκπαίδευσης. Σύμφωνα με διάφορα ιατρικά περιοδικά, η περιέργεια είναι ένα χαρακτηριστικό που κάνει τη ζωή συναρπαστική και τελικά πιο παραγωγική.

 • Παρακινήστε τους και κάντε το θέμα ενδιαφέρον

Προσπαθήστε να καταλάβετε αν οι εκπαιδευόμενοι/ες περνούν από τη διαδικασία της αυτό-εκπαίδευσης μόνο επειδή πρέπει ή αν ενδιαφέρονται σοβαρά για το συγκεκριμένο θέμα; Να θυμάστε ότι η αδιαφορία δεν θα τους πάει μακριά και ως εκ τούτου πρέπει να παρακινήσουμε τους/τις εκπαιδευόμενους/νες από νωρίς, αν θέλουμε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να μάθουν μόνο ό,τι θέλουν να μάθουν, και ως εκ τούτου βεβαιωθείτε ότι έχουν έναν εφικτό λόγο για να μελετήσουν.

 • Σημασία της αυτό-εκπαίδευσης

Η αυτοδιδασκαλία βοηθά ένα άτομο να κατανοήσει τη βασική έννοια της μάθησης και λέγεται ότι στο τέλος της ημέρας ο καθένας πρέπει να μαθαίνει μόνος/η του/της. Καθώς οι εκπαιδευόμενοι/ες εμβαθύνουν, αρχίζουν να εξερευνούν νέους ορίζοντες που μπορεί να αποτελούσαν ταμπού στην παραδοσιακή μορφή μάθησης και αυτό μπορεί να ανοίξει περαιτέρω πόρτες. Η ενεργητική επιδίωξη των στόχων δίνει μονομιάς στον/την εκπαιδευόμενο/η, την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσει τα ενδεχόμενα της ζωής με κάθε μέσο. Η αυτοδιδασκαλία βοηθά στην εύρεση του εδάφους και βοηθά στη θεμελίωση. Τους/τις προετοιμάζει για το μέλλον όπου θα πρέπει να εργαστούν μόνοι/ες τους για να επιτύχουν έναν στόχο. Η ανθεκτικότητα που αποκτούν είναι τα βασικά στοιχεία.

Η αυτό-εκπαίδευση δεν είναι χρονικά περιορισμένη και εξαρτάται από το άτομο που θέλει να μάθει π όσες ώρες θέλει να δαπανήσει. Δίνει την ευκαιρία να ορίσουν το δικό τους ρυθμό και να αφαιρέσουν την απογοήτευση και την πλήξη από την εξίσωση.

 • Η μάθηση είναι χωρίς περιορισμούς

Η αυτό-εκπαίδευση δεν υπόκειται σε περιορισμούς ως προς την τοποθεσία, καθώς το άτομο μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας μάθησης από οπουδήποτε επιθυμεί. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψει σε ένα συγκεκριμένο μέρος σε μια συγκεκριμένη ώρα, και αυτό λειτουργεί υπέρ του. Ενισχύει την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου επειδή γνωρίζει ότι έχει μάθει τα πάντα μόνος/η του/της. Βοηθά επίσης να συνεχίσουν να «σκάβουν» μέχρι να μάθουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για το θέμα.

 • Μειονεκτήματα
  • Οι εκπαιδευόμενοι/ες δεν έχουν έτοιμο υλικό στη διάθεσή τους και ό,τι χρειάζονται θα πρέπει να το αποκτήσουν με πρόσθετη προσπάθεια.
  • Οι εκαπιδευτικοί θα πρέπει να επαληθεύσουν το υλικό μελέτης, ενώ στην παραδοσιακή μέθοδο μάθησης αυτό είχε ήδη επαληθευτεί εκ των προτέρων.
  • Η συνεργασία με άλλους βοηθά στον καταιγισμό ιδεών, κάτι που δεν είναι δυνατό κατά την αυτοδιδασκαλία.
  • Η ομαδική εργασία ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία που δεν παρατηρείται κατά τη διαδικασία της αυτό-εκπαίδευσης.
  • Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο κατά τη διάρκεια της αυτό-εκπαίδευσης.
  • Η έλλειψη μετασχηματιστικής δύναμης αποτελεί σοβαρό περιορισμό της αυτό-εκπαίδευσης.