Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο
Γενικές συμβουλές  Δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, παρέχοντας ανοιχτούς χώρους, άνετα καθίσματα, πιθανώς σε κύκλο, έναν συνδυασμό οπτικοακουστικών συσκευών, αντικειμένων, ποικίλους ενημερωτικούς πόρους, όπως βίντεο, podcast, εικόνες και εικονογράμματα στους τοίχους κ.λπ.

Οργανώστε το μαθησιακό περιβάλλον έτσι ώστε οι δάσκαλοι/ες να μην βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της αίθουσας πάνω σε ένα βάθρο ή ένα επιβλητικό γραφείο. Είναι καλύτερα να μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλη την αίθουσα παρατηρώντας και αξιολογώντας κάθε άτομο.

Δημιουργήστε ένα ευχάριστο περιβάλλον που παρακινεί την ανακάλυψη της μάθησης, με πολυαισθητηριακές αίθουσες όπου μπορεί να πραγματοποιείται ελεύθερη χρήση των εικόνων.

Συμβουλές για εκπαιδευόμενους/ες με δυσλεξία  Οργανώστε έναν δημιουργικό χώρο, με αρμονία χρωμάτων, άφθονο φως, μουσική και μυρωδιές που δημιουργούν θετική διάθεση για μάθηση.
Συμβουλές για εκπαιδευόμενους/ες με δυσλεξία, ΔΕΠ και ΔΕΠΥ  Δημιουργήστε ένα ευχάριστο περιβάλλον που παρακινεί την ανακάλυψη και τη μάθηση.

Χρησιμοποιήστε όλες τις αισθήσεις στη μαθησιακή διαδικασία (ιδιαίτερα των απτικών και κιναισθητικών για όσους παρουσιάζουν δυσκολίες με τις οπτικές και ακουστικές).

Χρησιμοποιήστε πολυαισθητηριακές τάξεις.

Συμβουλές για εκπαιδευόμενους/ες με ΔΑΦ  Οργανώστε το περιβάλλον και τη γενικότερη διαρρύθμιση της τάξης – κατανομή των χώρων, των επίπλων και των υλικών. Για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με ΔΑΦ, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα περιβάλλον χαμηλού επιπέδου ερεθισμάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τάξεις.