Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο
Γενικές συμβουλές  Χρησιμοποιήστε πολυαισθητηριακά υλικά.

Χρησιμοποιήστε εναλλακτικά και επαυξητικά συστήματα επικοινωνίας.

Χρησιμοποιήστε εργαλεία πληροφορικής στην τάξη που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές σε όλους τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και εξασφαλίζουν επίσης τη συμμετοχή όλων.

Χρησιμοποιήστε εργαλεία πληροφορικής, όπως το Wordwall και το Language Gym.

Χρησιμοποιήστε λευκούς πίνακες στην τάξη.

Δημιουργήστε ένα διαδραστικό σημειωματάριο.

Χρησιμοποιήστε γραφικά, χρώματα, Quizlet, αποκόμματα από περιοδικά, εικονογράμματα.

Χρησιμοποιήστε αρχεία ήχου για τη βελτίωση της προφοράς.

Παρουσιάστε παραδείγματα προς μίμηση για να μιλήσουν σχετικά με τους επιτυχείς τρόπους εκμάθησης ξένων γλωσσών/ή προβολή βίντεο-συνεντεύξεων των παραδειγμάτων αυτών

Συμβουλές για εκπαιδευόμενους/ες με δυσλεξία  Η χρήση προγραμμάτων και μεθοδολογιών ΤΠΕ που υποστηρίζουν τους/τις μαθητές/ριες στην ανάγνωση και τη γραφή κειμένων σε διαφορετικές γλώσσες καταργεί τους φραγμούς στην ανάγνωση, τη γραφή και την κατανόηση κειμένων και παρέχει στους/τις εκπαιδευόμενους/ες τη δυνατότητα να εργάζονται πιο γρήγορα και να αποδίδουν στο δικό τους επίπεδο.