Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο
Γενικές συμβουλές  Να έχετε πάντα θετική στάση και ενσυναίσθηση απέναντι στους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Να υιοθετείτε θετική προσέγγιση έχοντας το άτομο στο επίκεντρο κάθε σας ενέργειας.

Να υιοθετείτε διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν την παρώθηση και την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευομένων, ώστε να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι/ες στη μαθησιακή διαδικασία.

Να υιοθετείτε μια προσέγγιση που μπορεί να τονώσει την αυτοεκτίμηση και να βελτιώσει την επίγνωση των δυνατοτήτων κάθε ατόμου.

Να υποστηρίζετε τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να μην αισθάνονται ανίκανοι/ες να μάθουν ξένες γλώσσες.

Χρησιμοποιείτε την εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών από ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες ως ένα επιτυχημένο εργαλείο διδασκαλίας.

Να συμπεριλάβετε στους μαθησιακούς στόχους την επίτευξη της ατομικής ευημερίας, η οποία αποτελεί τη βάση για την καλύτερη μάθηση.

Αναπτύξτε τις προσωπικές σχέσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές και τους/τις συν-εκπαιδευόμενους/ες.