Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθορίζει αυτά που θα αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες από τη μαθησιακή διαδικασία, την προσέγγισή τους, τις αντιλήψεις και τις στάσεις τους απέναντί ​​της. Μια καλά σχεδιασμένη αξιολόγηση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την αγορά εργασίας ή για περαιτέρω σπουδές. Αυτά τα απλά εργαλεία καθοδήγησης μπορούν να βοηθήσουν τους δασκάλους και τους/τις εκπαιδευτικούς στις προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές αξιολόγησης, με επίκεντρο τον μαθητή, στη διδασκαλία τους.

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

Αυτό-αξιολόγηση είναι όταν οι εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία στην εργασία τους και να την αναθεωρούν ανάλογα. Η αυτό-αξιολόγηση είναι αποτελεσματική όταν οι εκπαιδευόμενοι/ες συγκρίνουν την εργασία τους με σαφώς δηλωμένα πρότυπα και παρέχουν ανατροφοδότηση για τη χρήση τους σχετικά με το πού πρέπει να βελτιωθούν. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση, όταν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την ανατροφοδότησή τους για να αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν την εργασία τους, πριν από την ανατροφοδότηση του/της εκπαιδευτικού. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες αυτό-αξιολογούν και αναθεωρούν την εργασία τους και την παραδίδουν.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥ;
ΤΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αποτελεσματική αυτό-αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία βήματα:

1. ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Για να είναι αποτελεσματική η αυτό-αξιολόγηση, οι εκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να έχουν σαφείς στόχους τους οποίους θα επιδιώξουν. Οι εκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να ξέρουν τι είναι σημαντικό! Θα πρέπει να παρέχονται στους/τις εκπαιδευόμενους/ες σαφή κριτήρια για τις εργασίες που καλούνται να εκτελέσουν. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να δημιουργηθούν από τον/ην εκπαιδευτικό ή από κοινού με τους/τις μαθητές/ριες.

Τα κριτήρια μπορούν να ταξινομηθούν σε μια απλή λίστα ελέγχου ή σε μια κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Εδώ λαμβάνει χώρα η πραγματική αυτό-αξιολόγηση. Αφού οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν τους στόχους όσον αφορά την απόδοση (βήμα 1), δημιουργούν ένα προσχέδιο της εργασίας, συγκρίνουν το προσχέδιο με τους στόχους και εντοπίζουν τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς βελτίωση.

3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Με βάση την ανατροφοδότηση που δημιούργησαν οι ίδιοι/ες στο βήμα 2, οι εκπαιδευόμενοι/ες αναθεωρούν το προσχέδιό τους, προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά μεταξύ της εργασίας τους και του στόχου. Εάν οι εκπαιδευόμενοι/ες δεν έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν την εργασία τους, πιθανότατα να μην λάβουν σοβαρά υπόψη τη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης.

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ;

Μια κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων είναι συνήθως ένα έγγραφο 1–2 σελίδων που έχει δύο χαρακτηριστικά:

1. Σαφώς διατυπωμένα κριτήρια ή μαθησιακοί στόχοι για μια δεδομένη εργασία.

2. Περιγραφικά επίπεδα ή διαβαθμίσεις ποιότητας για κάθε κριτήριο, που κυμαίνονται από «άριστα» έως «ανεπαρκές».

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ;

Μια κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων μπορεί να είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη της αυτό-αξιολόγησης των μαθητών. Επειδή περιλαμβάνει ζωντανές περιγραφές για το πώς μπορεί να είναι μια άριστη ή ανεπαρκής εργασία, μια κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/ριες να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για την ποιότητα της εργασίας τους και —ίσως το πιο σημαντικό— να τους παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς να τη βελτιώσουν.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ;

Μια λίστα ελέγχου είναι σαν μια κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων ως προς το ότι παραθέτει τους μαθησιακούς στόχους ή τα κριτήρια (τι είναι σημαντικό), αλλά δεν περιλαμβάνει τις διαβαθμίσεις ποιότητας, που είναι χαρακτηριστικό των κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ;

Οι κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων είναι εξαιρετικά εργαλεία για την υποστήριξη της αυτό-αξιολόγησης, αλλά οι λίστες ελέγχου μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά ή καλύτερα, ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Για μεγαλύτερες, πιο σύνθετες εργασίες, οι κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων λειτουργούν συνήθως καλύτερα. Για πιο σύντομες, λιγότερο σύνθετες εργασίες, οι λίστες ελέγχου είναι συνήθως πιο κατάλληλες.

Πηγή: 4_SATC_AssessTools_SelfAssessment_042613.pdf (studentsatthecenterhub.org)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ;

Αξιολόγηση από συν-εκπαιδευόμενους/ες είναι όταν οι εκπαιδευόμενοι/ες παρέχουν τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο για μια εργασία. Η αποτελεσματική αξιολόγηση από συν-εκπαιδευόμενους/ες βασίζεται σε σαφή πρότυπα και υποστηρίζεται από μια εποικοδομητική διαδικασία κριτικής. Η αξιολόγηση από συν-εκπαιδευόμενους/ες είναι ένα πολύτιμο εργαλείο επειδή η ανατροφοδότηση από άλλους/ες εκπαιδευόμενους/ες μπορεί να είναι πιο άμεση και περισσότερη από την ανατροφοδότηση από τους/τις εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση από συν-εκπαιδευόμενους/ες θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, για τις εργασίες σε εξέλιξη, και στη συνέχεια να προσφέρονται ευκαιρίες στους/τις εκπαιδευόμενους/ες να χρησιμοποιήσουν την ανατροφοδότηση που έλαβαν για να αναθεωρήσουν την εργασία τους.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΟΥ;
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΕΝΟΥΣ/ΕΣ

1. ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ). Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τον/την εκπαιδευτικό ή, κατά προτίμηση, με τη δημιουργία μιας λίστας ελέγχου ή μιας κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

2. Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ.

Μπορούν να ομαδοποιηθούν δύο έως τέσσερις μαθητές/ριες με βάση το επίπεδο ικανοτήτων τους.

3. Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ.

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει μια εργασία και να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο της Κλίμακας της Ανατροφοδότησης για να θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις, να περιγράψει τι του/της αρέσει σε αυτήν, να απαριθμήσει ό,τι τον/την απασχολεί σε αυτήν και τελικά να κάνει προτάσεις (όχι να δώσει εντολές) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εργασίας.

4. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ.

Η Κλίμακα της Ανατροφοδότησης είναι ένα καλό παράδειγμα λίστας ελέγχου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες ως γρήγορη αναφορά.

5. Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ.

Η διευκρίνιση περιλαμβάνει την απόδοση που πρέπει να αξιολογηθεί από τους συν-εκπαιδευόμενους/ες και το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης αυτής.

6. Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρέχει πολλή υποστήριξη στους/τις εκπαιδευόμενους/ες, στην αρχή, όταν εξοικειώνονται με την αξιολόγηση από συν-εκπαιδευόμενους/ες, και λιγότερη όταν θα την έχουν συνηθίσει.

7. Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει οι μαθητές/ριες του να χρησιμοποιούν το εποικοδομητικό πρωτόκολλο ανατροφοδότησης (πιθανόν την Κλίμακα της Ανατροφοδότησης).

8. Η ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ.

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συγκρίνει την ανατροφοδότησή του/ης για μια εργασία με την ανατροφοδότηση ενός μαθητή για να ελέγξει εάν ευθυγραμμίζονται και να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη και οδηγίες εάν χρειάζεται.

9. Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ.

10. ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Κλίμακα της Ανατροφοδότησης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθά στην προώθηση της αποτελεσματικής ανατροφοδότησης από συν-εκπαιδευόμενους/ες μεταξύ των εκπαιδευόμενων (βλ. θέμα 9.3.1). Περιλαμβάνει τέσσερα βήματα.

Αφού ένας/μία εκπαιδευόμενος/η μοιραστεί μια εργασία του σε εξέλιξη με τους/τις συν-εκπαιδευόμενους/ες του/της, αυτοί/ές:

1. Θα κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις που έχουν σχετικά με την εργασία. Ορισμένες ιδέες μπορεί να φαίνονται ασαφείς ή μπορεί να λείπουν πληροφορίες. Το βήμα αυτό βοηθά τους συν-εκπαιδευόμενους/ες να συλλέξουν σχετικές πληροφορίες προτού παράσχουν ανατροφοδότηση.

2. Θα αναφέρουν τι εκτιμούν ή θα σχολιάσουν τα δυνατά σημεία της εργασίας. Η έκφραση εκτίμησης ορισμένων ιδεών είναι θεμελιώδης για τη διαδικασία της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης. Η υπογράμμιση των θετικών σημείων της εργασίας δίνει έναν υποστηρικτικό τόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ανατροφοδότησης και βοηθά τα άτομα να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία στην εργασία τους που μπορεί διαφορετικά να μην είχαν αναγνωρίσει.

3. Θα εκφράσουν τυχόν προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με την εργασία. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, εκφράζονται ειλικρινείς σκέψεις και προβληματισμοί με εποικοδομητικό, μη απειλητικό τρόπο. Οι φράσεις «Αυτό για το οποίο αναρωτιέμαι είναι . . .» και «Έχεις σκεφτεί . . .» είναι παραδείγματα για το πώς μπορούν να διατυπωθούν προβληματισμοί.

4. Κάντε προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εργασία. Κάντε προτάσεις, με βάση τα προβλήματα που αναδείχθηκαν στο βήμα των προβληματισμών, οι οποίες να μπορούν να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευόμενο/η να χρησιμοποιήσει την ανατροφοδότηση για να αναθεωρήσει την εργασία του/της και να κάνει βελτιώσεις. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η θα χρησιμοποιήσει τις προτάσεις, ούτε χρειάζεται να υπάρχει μια τέτοια εγγύηση.

Πηγή: 2_SATC_AssessTools_PeerAssessment_042913.pdf (studentsatthecenterhub.org)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Οι αξιολογήσεις με χρήση υπολογιστή (CBA) μπορεί να έχουν διάφορες μορφές. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο υπολογιστής αξιολογεί τις απαντήσεις που δίνονται από τους/τις μαθητές/ριες. Οι CBA μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εικονικής μάθησης ή σε πιο παραδοσιακές καταστάσεις στην τάξη μέσω κινητών συσκευών, τάμπλετ και υπολογιστών. Οι CBA έχουν συχνά τη μορφή ερευνών ή διαφορετικών τύπων κουίζ και προβλημάτων – στην τελευταία περίπτωση, η αξιολόγηση μπορεί, ανάλογα με το λογισμικό, να ρυθμιστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει ευέλικτες διαδρομές μάθησης. Οι CBA μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά επίπεδα μάθησης και σε διαφορετικούς κλάδους. Οι CBA μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αξιολόγησης, διδασκαλίας και μάθησης.

Δυνατότητες / δυνατά σημεία / προκλήσεις

Οι CBA είναι εξαιρετικά ευέλικτα μαθησιακά εργαλεία και επομένως μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να ταιριάζουν στο επίπεδο μάθησης των μαθητών/ριών, στο στάδιο στο οποίο βρίσκονται στη μαθησιακή διαδικασία και επίσης, στις πιο προηγμένες εκδόσεις, μπορούν να προσαρμοστούν αυτόματα στο επίπεδο του/της εκπαιδευόμενου/ης. Ανάλογα με τον σχεδιασμό τους, οι CBA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν όλο και υψηλότερα επίπεδα μάθησης. Τα δυνατά τους σημεία είναι ότι:

• δίνουν τη δυνατότητα στους/τις εκπαιδευόμενους/ες να εργάζονται με τον δικό τους ρυθμό και επίσης με ευελιξία ανάλογα με τις υπόλοιπες απαιτήσεις ως προς τον χρόνο τους

• δίνουν τη δυνατότητα στους/τις εκπαιδευόμενους/ες να κάνουν τις εργασίες για το σπίτι σε εβδομαδιαία βάση, όταν το μάθημα είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας

• ενθαρρύνουν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να εργάζονται προοδευτικά για να αφομοιώσουν βασικές έννοιες

• δημιουργούν ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης

• οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση για την εργασία τους

• βελτιώνουν την αξιοπιστία για ορισμένα είδη αξιολόγησης

• διασφαλίζουν την αμεροληψία

• παρέχουν τη δυνατότητα στον/ην εκπαιδευτικό να παρακολουθεί την ανάπτυξη και την απόδοση των μαθητών/ριών του/της

• δίνουν τη δυνατότητα στον/ην εκπαιδευτικό να εντοπίσει πιθανές δυσκολίες στη διδακτική διαδικασία και να παρέχει γενική ανατροφοδότηση, αποτρέποντας έτσι την ανάγκη για ατομική ανατροφοδότηση

• μπορούν να προσαρμοστούν για να αξιολογήσουν τις βασικές γνώσεις, και να εξασκήσουν βασικές δεξιότητες ή  και πιο περίπλοκες

• μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμορφωτική και/ή αθροιστική αξιολόγηση

• παρέχουν τη δυνατότητα στους/τις εκπαιδευόμενους/ες να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν διαφορετικό υλικό, μεταξύ άλλων και σε χρονικά περιορισμένες συνθήκες, το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει να προετοιμαστούν για την αθροιστική αξιολόγηση

• σε πιο προηγμένες εκδοχές, μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε, να υπάρχουν διαφορετικές πορείες να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες, ανάλογα με την επίδοσή τους

• μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε οι εργασίες να γίνονται σταδιακά πιο δύσκολες. Οι πιθανές δυσκολίες είναι ότι οι CBA είναι χρονοβόρες στον σχεδιασμό και τη δημιουργία τους. Πέρα από αυτό το αρχικό «εφάπαξ» κόστος, μπορούν να λειτουργήσουν μόνες τους. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν προσεκτικές οδηγίες για το πώς να κάνουν βέλτιστη χρήση των CBA.

Διασφάλιση σχεδιασμού των αξιολογήσεων με αποτελεσματικότητα και χωρίς αποκλεισμούς

Όπως σε όλες τις αξιολογήσεις, είναι σημαντικό το άτομο που δημιουργεί τις CBA να είναι σαφές ως προς το τι ακριβώς αξιολογείται, πώς αυτό ευθυγραμμίζεται με τα μαθησιακά αποτελέσματα στο μάθημα και να καταστήσει σαφές τι αναμένεται από τους/τις μαθητές/ριες. Οι CBA είναι μια ελκυστική μορφή αξιολόγησης, καθώς ενθαρρύνουν την αυτό-αξιολόγηση και τη μάθηση, δίνουν τη δυνατότητα στους/τις εκπαιδευόμενους/ες να προχωρήσουν στις σπουδές τους με τον δικό τους ρυθμό, σε σχέση με άλλους περιορισμούς, και να παρακολουθούν την πρόοδό τους, μέσα στο χρόνο. Όταν σχεδιάζετε μια CBA, θα ήταν χρήσιμο να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

• Τι μορφή θα έχει η CBA; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πακέτων λογισμικού/περιβαλλόντων VLE;

• Πόσο χρόνο αναμένεται να εργάζονται οι εκπαιδευόμενοι/ες για την CBA σε εβδομαδιαία βάση;

• Ο σκοπός είναι η αξιολόγηση της γνώσης ή η συμβολή στην οικοδόμηση της γνώσης μέσω διαφορετικών αναπτυξιακών οδών;

• Θα συμμετάσχει ο/η εκπαιδευτικός στην CBA; Θα είναι μια εντελώς αυτόνομη μαθησιακή εμπειρία ή θα στείλει επίσης ανατροφοδότηση ο/η εκπαιδευτικός και αν ναι, πότε, τι μορφή θα έχει και πόσο συχνά;

• Θα είναι διαμορφωτικές ή αθροιστικές αξιολογήσεις ή και τα δύο;

Ερωτήματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη είναι τα εξής:

• Πώς οι CBA επιτρέπουν στους/τις εκπαιδευόμενους/ες να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα;

• Πώς συνδυάζονται οι CBA με τις άλλες μορφές αξιολόγησης στο μάθημα;

Πηγή: https://london.ac.uk/sites/default/files/cde/assessment-toolkit-I-2015.pdf