Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διδάσκοντας ξένες γλώσσες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1. Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες
  1 Θέμα
  |
  1 Κουίζ
 2. Ενότητα 2. Μαθησιακά αποτελέσματα στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (FLT)
  7 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 3. Ενότητα 3. Περιγραφή βασικών αρχών
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 4. Ενότητα 4. Μεθοδολογία μαθημάτων
  9 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 5. Ενότητα 5. Ασκήσεις
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 6. Ενότητα 6. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 7. Ενότητα 7. Καλές πρακτικές
  3 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
 8. Ενότητα 8. Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα
  5 Θέματα
  |
  1 Κουίζ
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο

Η Ανάπτυξη της Λειτουργικής Επικοινωνίας είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα υποκείμενο επικοινωνεί αυθόρμητα και ανεξάρτητα τις επιθυμίες και τις ανάγκες του και σχετίζεται με τους άλλους. Αυτή η επικοινωνία μπορεί να γίνει με διάφορες μορφές, όπως η ομιλία, η ανταλλαγή εικόνων, οι χειρονομίες, η νοηματική γλώσσα και οι βοηθητικές συσκευές. Η εκπαίδευση λειτουργικής επικοινωνίας ασχολείται με τις αλλαγές στη συμπεριφορά που συμβαίνουν όταν το παιδί δεν μπορεί να βρει τις λέξεις για να επικοινωνήσει. Αυτές οι συμπεριφορές περιλαμβάνουν την επιθετικότητα και τον αυτό-τραυματισμό. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες ανάλυσης συμπεριφοράς εργάζονται με κάθε παιδί για να αξιολογήσουν ποιες στρατηγικές επικοινωνίας μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα για αυτό. Πολλές φορές, υπάρχουν πολλές δοκιμές και λάθη. Υπάρχουν τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές στρατηγικές επικοινωνίας (Durand & Moskowitz, 2015).

Η Eκπαίδευση Λειτουργικής Eπικοινωνίας (FCT) ωφελεί τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες που έχουν γλωσσικά προβλήματα ή καθυστερήσεις.  Ιδανικά, η λειτουργική επικοινωνία θα πρέπει να διδάσκεται νωρίς στη ζωή ενός παιδιού. Η συνέπεια είναι το κλειδί για να βοηθήσει στην αύξηση της χρήσης της λειτουργικής επικοινωνίας σε όλα τα περιβάλλοντα.

Πολλά από τα πλεονεκτήματα της FCT ακολουθούν:

 1. Μειώνει τις προβληματικές συμπεριφορές
 2. Μειώνει την απογοήτευση
 3. Αυξάνει τις ευκαιρίες για ενίσχυση
 4. Βελτιώνει την επικοινωνία
 5. Είναι αποτελεσματική για κάθε ηλικία και διάγνωση
 6. Μπορεί να διδαχθεί σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ένα μειονέκτημα είναι ότι δεν αποκλείει τη δυνατότητα για άλλες πηγές ενίσχυσης της στοχευμένης αντίδρασης.  Για την εφαρμογή της θα ακολουθήσουμε 13 βήματα, τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε στο παράρτημα 3 (Franzone 2009).